Pegrocos portföljbolag Alelion erhåller sin största order hittills

Pegrocos portföljbolag Alelion och Kalmar har tecknat ett leveransavtal…