navigo

Navigos stamaktie listas på Nasdaq First North Premier Growth Market

Pressmeddelande 2023-09-14

Navigo Invest AB (publ) (“Navigo” eller “Bolaget”) meddelar att handel av Bolagets stamaktier idag påbörjas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) NAVIGO STAM med ISIN-kod SE0007100532.

”Vi är glada över att vår stamaktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Listningen är ett naturligt steg i bolagets utveckling samtidigt som det ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden”, säger Victor Örn, VD Navigo Invest AB (publ).

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-14 09:00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), tel: 070-863 64 01, victor@navigoinvest.com

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Erik Penser Bank AB är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Datum
Tags

14 sep – 2023
PressmeddelandeRegulatorisk