Navigo

navigo logo
Aktiv navigering skapar långsiktigt värde

Navigo investerar i entreprenörer som vill bygga hållbara bolag och vara en del av något större.

Vårt bidrag är vår kunskap och erfarenhet tillsammans med den samlade kompetensen i vårt affärsnätverk och bolagen vi äger. Vi tror att öppenhet, engagemang och samarbete leder till kvalitet och god värdeutveckling. Tillsammans skapar vi mer.

+1500

Anställda i underliggande nav-, börs- och intressebolag

+60

Genomförda förvärv sedan 2007

Vi finns till för entreprenörer i varje steg​

Navigo står för hög industriell och finansiell kompetens med ett unikt nätverk i Västsverige. Vi hjälper våra bolag att växa genom att utveckla, stötta och möjliggöra. Med framåtanda, en tydlig vision och beprövad affärsmodell ger vi drivna entreprenörer nya verktyg i deras tillväxtresa.
 
Välkommen att följa med på resan framåt.

- SEK

Senaste aktiekurs

9,56 SEK

Substansvärde per
stamaktie per Q1-2024

NASDAQ FIRST NORTH PREMIER, NAVIGO STAM

Våra innehav

Navbolag

Navigos grundläggande strategi för att skapa värde är att etablera navbolag varigenom vi  bygger ett kluster av framgångsrika bolag genom kompletterande förvärv.

Navbolag

Navigos grundläggande strategi för att skapa värde är att etablera navbolag varigenom vi  bygger ett kluster av framgångsrika bolag genom kompletterande förvärv.

Strategiska börsinnehav och intressebolag

Navigo investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är branschoberoende och innehavsportföljen diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Navigos aktieägare.

Strategiska börsinnehav och intressebolag

Navigo investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är branschoberoende och innehavsportföljen diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Navigos aktieägare.

Strategiska börsinnehav och intressebolag

Navigo investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Investeringarna är branschoberoende och innehavsportföljen diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Navigos aktieägare.

Navbolag

Navigos grundläggande strategi för att skapa värde är att etablera navbolag varigenom vi  bygger ett kluster av framgångsrika bolag genom kompletterande förvärv.

Nyheter

Presentation
Victor Örn presenterar på Stora Aktiedagen
Stockholm, 21 maj 2024
Kapitalmarknadsdag 2024, Stockholm

Intervju med VD Victor Örn

Navigo Invest direktnoteras på First North Premier: En strategisk styrka för framtida tillväxt
Navigo Invest tar ett betydelsefullt steg framåt genom att direktnotera stamaktien på First North Premier den 14 september. Detta strategiska drag kommer att ge bolaget ökade möjligheter att skapa likviditet, långsiktigt stärka sitt marknadsvärde och fortsätta sin framgångsrika förvärvsresa, menar Navigo Invests vd, Victor Örn.

Navigos historia

Navigo grundas 2007 under namnet Pegroco Invest AB och byter under 2023 namn till Navigo Invest AB (publ). Sedan start har vi genomfört över 60 förvärv och flertalet avyttringar och börsnoteringar av våra innehav. Navigo är ett investeringsbolag med en gedigen historia som kan delas in i fyra faser:

2007-2014

Under den första fasen var fokus på förvärv och affärsutveckling med investeringsfokus inom bland annat turnaround och green tech.

2015-2018

Den andra fasen präglades av intensifierad tillväxttakt med bland annat Sveriges förre statsminister Göran Persson som ordförande. Under den här fasen gjordes investeringar inom både tidigare och senare bolagsfaser inom kategorierna Tillväxt och Utköp.

2019-2022

2019 inleddes vår tredje fas som präglades av omställning med ny ledning, styrelse och strategi samt renodling av portföljen och synliggörande av värden genom avyttringar och börsnotering av största innehavet Nordisk Bergteknik.

2023-

2023 fokuserar vi på vår nav-strategi och lägger grunden till tre nya navbolag samtidigt som vi gör vårt största förvärv hitintills och profilerar om bolaget till Navigo Invest AB (publ).

Några av de mest betydelsefulla händelserna i vår historia

navigo historia
2007
Navigo grundas under namnet Pegroco Invest AB när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag.
navigo historia
2016
Navigo säljer innehavet Diakrit till News Corp Australia, avyttringen genererar 3,5 gånger investerat kapital med en årlig avkastning om 37 %. Navigo grundar koncernen Nordisk Bergteknik i samband med förvärvet av Norrbottens Bergteknik. Navigo grundar även hisskoncernen Nordic Lift i samband med förvärvet av RC Hiss. Samma år förvärvas även bolaget Mechanum och innehavet Alelions aktier listas på Nasdaq First North.
navigo historia
2021
Navigo överträffar sina finansiella mål från 2018. Utfallet 2021 blir en omsättning om 2 463 Mkr med en EBITDA på 280 Mkr. Innehavet Nordisk Bergteknik börsnoteras på Stockholmsbörsen.
jool group kontor
2023
Navigo förvärvar Chemgroup, Geogruppen och Vinga. Därmed etableras tre nya navbolag samtidigt som bolaget dubblar sin kapitalbas genom förvärvet av Vinga. Bolaget profilerar även om sig från Pegroco Invest AB till Navigo Invest AB (publ).

Kalendarium

Vecka 16 - 2024

Årsredovisning 2023

15 maj - 2024

Delårsrapport januari-mars 2024

15 maj - 2024

Årsstämma

22 aug - 2024

Delårsrapport januari-juni 2024

20 feb - 2025

Bokslutskommuniké 2024