navigo

Om Navigo

Navigo investerar i entreprenörer som vill bygga hållbara bolag och vara en del av något större.

Vårt bidrag är vår kunskap och erfarenhet tillsammans med den samlade kompetensen i vårt affärsnätverk och bolagen vi äger.

Välkommen att följa med på resan framåt.

Nyckeltal

3 st

Nya navbolag 

etablerade 2023

Över
60 st

Genomförda förvärv

sedan 2007

14,96 kr

Substansvärde per stamaktie per Q2-2023

Våra innehav

Navigo investerar primärt i mindre och medelstora bolag med svensk bas som arbetar inom B2B.

Navbolag
Divider
Strategiska börsinnehav och intressebolag
Alelion-white
Thinc-white

Intervju med Victor Örn,

VD Navigo och Tom Olander,

koncernchef Vinga

Här kan du läsa våra senaste nyheter

Läs mer om listningen av Navigos stamaktie första handelsdagen...

Navigos historia

Navigo grundas 2007 under namnet Pegroco Invest AB och byter under 2023 namn till Navigo Invest AB (publ). Sedan start har vi genomfört över 60 förvärv och flertalet avyttringar och börsnoteringar av våra innehav. Navigo är ett investeringsbolag med en gedigen historia som kan delas in i fyra faser:

Under den första fasen (2007-2014) var fokus på förvärv och affärsutveckling med investeringsfokus inom bland annat turnaround och green tech.

Den andra fasen (2015-2018) präglades av intensifierad tillväxttakt med bland annat Sveriges förre statsminister Göran Persson som ordförande. Under den här fasen gjordes investeringar inom både tidigare och senare bolagsfaser inom kategorierna Tillväxt och Utköp.

2019 inleddes vår tredje fas (2019-2022) som präglades av omställning med ny ledning, styrelse och strategi samt renodling av portföljen och synliggörande av värden genom avyttringar och börsnotering av största innehavet Nordisk Bergteknik.

2023 fokuserar vi på vår nav-strategi och lägger grunden till tre nya navbolag samtidigt som vi gör vårt största förvärv hitintills och profilerar om bolaget till Navigo Invest AB (publ).

Nedan kan du läsa om några av de mest betydelsefulla händelserna i vår historia.

2007

Navigo grundas under namnet Pegroco Invest AB när Per Grunewald och Peter Sandberg slår samman sina respektive investeringsbolag.

2016

Navigo säljer innehavet Diakrit till News Corp Australia, avyttringen genererar 3,5 gånger investerat kapital med en årlig avkastning om 37 %. Navigo grundar koncernen Nordisk Bergteknik i samband med förvärvet av Norrbottens Bergteknik. Navigo grundar även hisskoncernen Nordic Lift i samband med förvärvet av RC Hiss. Samma år förvärvas även bolaget Mechanum och innehavet Alelions aktier listas på Nasdaq First North.

2021

Navigo överträffar sina finansiella mål från 2018. Utfallet 2021 blir en omsättning om 2 463 Mkr med en EBITDA på 280 Mkr. Innehavet Nordisk Bergteknik börsnoteras på Stockholmsbörsen.

2023

Navigo förvärvar Chemgroup, Geogruppen och Vinga. Därmed etableras tre nya navbolag samtidigt som bolaget dubblar sin kapitalbas genom förvärvet av Vinga. Bolaget profilerar även om sig från Pegroco Invest AB till Navigo Invest AB (publ).

Kalendarium

28 feb - 2023

Bokslutskommuniké 2022

Vecka 17 - 2023

Årsredovisning 2022

12 maj - 2023

Delårsrapport januari-mars 2023

30 maj - 2023

Årsstämma

17 aug - 2023

Delårsrapport januari-juni 2023