Navigo

navigo logo

Aktien

Navigo Invest AB (publ) har två aktieslag noterade, stam- och preferensaktier. 

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
Tel: +46 (0)73 856 42 65  E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Nedan följer information om respektive aktieslag:

Värdepapperstyp: Stamaktie
Kortnamn: NAVIGO STAM
ISIN: SE0007100532
Handelsstart: 14 september 2023
Läs informationsmaterialet för listningen av stamaktien.

Värdepapperstyp: Preferensaktie
Kortnamn: NAVIGO PREF
ISIN: SE0007100540
Handelsstart: 24 juni 2015

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn
ISIN-kod
Antal aktier
Handelsstart
NAVIGO STAM
SE0007100532
41 423 408
14 Juni 2023
NAVIGO PREF
SE0007100540
1 600 000
24 Juni 2015

Källa: Euroclear, Cision

Största aktieägare

Nedan redovisas Navigos största aktieägare.

Vänligen notera att bolagets ordförande Peter Sandberg även äger aktier via bolagen Visa Invest Nordic AB och Pearl Invest AB (tidigare ”Accrelium AB”, datan uppdateras automatiskt via Euroclears databas där namnändringen kan ha fördröjning).

För närvarande har sidan tekniska problem beroende på uppkoppling mot ägardatan i Cision och Euroclear. Vi arbetar på att återställa datan snarast möjligt.