navigo

Aktien

Värdepapperstyp: Stamaktie
Kortnamn: NAVIGO STAM
ISIN: SE0007100532
Antal aktier: 84,728,395
Handelsstart: 14 september 2023
Läs informationsmaterialet för listningen av stamaktien.

Värdepapperstyp: Preferensaktie
Kortnamn: NAVIGO PREF
ISIN: SE0007100540
Antal aktier: 1,600,000
Handelsstart: 24 juni 2015

Värdepapperstyp Stamaktie Preferensaktie
Kortnamn
ISIN-kod
Antal aktier
Handelsstart
NAVIGO STAM
SE0007100532
41 423 408
14 Juni 2023
NAVIGO PREF
SE0007100540
1 600 000
24 Juni 2015


Största aktieägare

Nedan redovisas Navigos största aktieägare. Datan är baserad på data från Euroclear.