Navigo

navigo logo

VD
Grundades
Huvudkontor
Sektor
Web

Mikael Lilja
2006
Göteborg
Geoteknik
Geogruppen

Geogruppen i Göteborg AB grundades 2006 och är en ledande aktör på marknaden för geologiska insatser och tillhandahåller tjänster inom fem huvudsakliga affärsområden: geoteknik, kärnborrning, energi och vatten, entreprenad samt miljöteknik.

Geotekniska undersökningar genomförs inför byggande av vägar, järnvägar, hus, broar med mera, och omfattar tekniska utredningar om jords och bergs tekniska egenskaper. Baserat på inhämtad kunskap planeras sedan byggmetoder och tekniska lösningar, exempelvis vilka förstärkningar som krävs för att jorden ska bära och för att sättningar, ras och erosion ska undvikas. I takt med att geoenergi och bergvärme blir allt vanligare i samhället har även efterfrågan för olika borruppdrag relaterade till energi ökat. Till sina geotekniska fältundersökningar använder Geogruppen moderna och miljöklassade borrbandvagnar.

Geogruppen har 27 medarbetare, sitt huvudkontor i Göteborg och omsätter cirka 50 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. Bolagets kunder är företag, kommuner och privatpersoner och bolaget erbjuder sina tjänster över hela Norden.

Marknaden för geotekniska undersökningar har haft god tillväxt de senaste åren, bland annat till följd av alla infrastruktursatsningar. Genom sin erfarenhet från innehavet Nordisk Bergteknik har Navigo god förståelse för branschen och ser stora möjligheter att konsolidera marknaden och att utveckla Geogruppen framåt.

5 Snabba med
Andreas Christoffersson

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

“Att jobba med Pegroco har gett
oss möjlighet att växa”

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Senaste nytt

Tekniken kan förändra energibranschen och minimera miljöpåverkan vilket skapar stora möjligheter genom ett samarbete med Geogruppen.
Ett av Geogruppens pågående projekt är kärnborrning för den...
Geogruppen har fått en ny majoritetsägare genom Pegroco Invest...