navigo

Kalendarium

28 feb-
2023

Bokslutskommuniké 2022

Vecka 17
2023

Årsredovisning 2022

12 maj-
2023

Delårsrapport jan-mars 2023

30 maj-

2023

Årsstämma

17 aug-

2023

Delårsrapport
 jan-juni 2023

16 nov
-
2023

Delårsrapport 
jan-sept 2023

Rapporter & presentationer

Vill du ha den tryckta årsredovisningen? Hör av dig till Robert på robert@navigoinvest.com med dina adressuppgifter.

2023

Delårsrapport perioden
januari – mars 2023

Delårsrapport perioden
januari – juni 2023

2022

Delårsrapport perioden
januari – mars 2022

Delårsrapport perioden
januari – juni 2022

Delårsrapport perioden
januari – sept 2022

Bokslutskommuniké 2022

2021

Delårsrapport perioden
januari – mars 2021

Delårsrapport perioden
januari – juni 2021

Delårsrapport perioden
januari – sept 2021

Delårspresentation
januari – sept 2021

Bokslutskommuniké 2021

Årsredovisning 2021

2020

Delårsrapport perioden
januari – mars 2020

Delårsrapport perioden
januari – juni 2020

Delårsrapport perioden
januari – sept 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bolagsstämmor

Bolagstämma 2023-05-30
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 13.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Kallelse till årsstämman
Ladda ner

Styrelsens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens förslag till årsstämman
Ladda ner

Valberedningens yttrande beträffande föreslagen styrelse samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete
Ladda ner

Anmälningsformulär och fullmaktsformulär för aktieägare som ska företrädas av ombud
Ladda ner

Kommuniké från årsstämman
Ladda ner

Extra bolagsstämma 2023-04-04
Aktieägarna i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. Inregistrering sker från kl 14.30.

Kallelse till extra bolagsstämma
Ladda ner

Anmälningsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma
Ladda ner

Sammanfattning av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen
Ladda ner

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning 13.7
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Ladda ner

Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för kvittning
Ladda ner

Kommuniké från extra bolagsstämma
Ladda ner

Protokoll från extra bolagsstämma
Ladda ner