Navigo

navigo logo

Navigo Invest direktnoteras på First North Premier: En strategisk styrka för framtida tillväxt

Navigo Invest tar ett betydelsefullt steg framåt genom att direktnotera stamaktien på First North Premier den 14 september. Detta strategiska drag kommer att ge bolaget ökade möjligheter att skapa likviditet, långsiktigt stärka sitt marknadsvärde och fortsätta sin framgångsrika förvärvsresa, menar Navigo Invests vd, Victor Örn. 

Sedan 2019 har Navigo Invest fokuserat på att renodla portföljen och synliggöra värden som skapats.

– Genom våra navbolag vi kan jobba både horisontellt och vertikalt i värdekedjan som kan kompletteras med tilläggsförvärv, säger Navigo Invests vd Victor Örn.

Det senaste året har även lagt grunden för en portfölj med tre nya navbolag som etablerades under 2023. 

– Vår positionering med den framgångsrika affärsmodellen och strategin att bygga navbolag förstärktes även genom att vi bytte namn till Navigo Invest, säger Victor Örn. 

"Vi ser många goda möjligheter nu."

Listningen ligger rätt i tiden för bolaget, som under senaste året växt dubbelt så mycket i samband med förvärvet av Vinga. Där är förhoppningen att fortsätta växa organiskt och även bygga värden enligt vår affärsmodell, i form av tilläggsförvärv där också en noterad aktie kan användas som betalmedel.

Timingen för direktnoteringen främjas också delvis av den rådande marknaden – som gynnar köpare. 

– Det är visserligen lite oroligt just nu på börsen men det innebär också att det är köparens marknad och att vi ser flera intressanta förvärv, säger Victor Örn och fortsätter:

– Vi ser många goda möjligheter nu.

Carnegie har varit rådgivande investment bank i listningen av stamaktien.

– Vi är glada över vårt långsiktiga samarbetet med Carnegie som agerat vår rådgivare sedan många år tillbaka. 

Fördelarna med en direktnotering

Listningen på First North Premier är en direktnotering, vilket innebär att Navigo Invest inte kommer att ta in något nytt kapital i samband med noteringen. Eftersom Navigo sedan 2015 redan haft en preferensaktie noterad på First North Premier blir en notering av stamaktien mer av en formalitet då bolaget redan är och lever enligt börsens regelverk.

– Det ger fördelar att kunna verka fullt ut som ett noterat bolag, alltifrån IR-aktiviteter till att göra fler värdeskapande affärer med våra aktier som en likvid valuta.

Free Float och ägarstruktur

Ett intressant aspekt är företagets planerade free float, som kommer att ligga på ungefär 50 procent av aktierna. Detta innebär att en betydande andel av aktierna kommer att vara tillgängliga för handel, vilket ger investerare möjlighet att delta aktivt på aktiemarknaden. Värt att notera är att huvudägaren, som innehar över 40 procent av aktierna, kommer att ha en lockup-period och inte kan sälja sina aktier direkt efter noteringen. Även ledningen har en aktieandel i företaget:

– Listningen är viktig då vi har en tidig ägarkrets som tror långsiktigt på bolaget.

Noteringen ger förvärvsmöjligheter 

Listningen öppnar dörrar för Navigo Invest att öka sin kapitalbas och utforska nya möjligheter till förvärv. Med en ökad marknadsexponering kommer företaget att ha bättre förutsättningar att utöka sitt investerarnätverk och stärka sina möjligheter till värdeskapande transaktioner. Detta är särskilt viktigt med tanke på de senaste förvärven, inklusive Nordisk Bergteknik, Vinga och Chemgroup med Sisource:

– Det öppnar upp för att öka på kapitalbasen och få fler bolag med på resan. Utifrån det marknadsvärde vi får kommer vi att få betydligt bättre förutsättningar och breddar till exempel Navbolaget Vingas möjligheter och investerarbas.

Ett praktexempel på hur Navigos filosofi med att utveckla Navbolag är arbetet med Nordisk Bergteknik, som börsnoterades år 2021. 

– Nordisk Bergteknik omsatte cirka 100 miljoner kronor när vi förvärvade bolaget 2016 och etablerade koncernen. Därefter gjorde vi flera tilläggsförvärv och skapade en stark koncern som nu omsätter 3,4 miljarder, drivet av ett 20-tal förvärv och organisk tillväxt.

Nordisk Bergteknik börsnoterades 2021. Fotograf: Sune Grabbe

Lever som ett noterat bolag

Det är viktigt att understryka att Navigo Invest redan lever som ett noterat bolag, då preferensaktien redan är listad på samma lista.

 – Genom att preferensaktien redan är noterad på First North Premier så är startsträckan väldigt kort. Vi måste komma ihåg att vi redan lever som ett noterat bolag.

Företaget har genomfört betydande förvärv och har sett till att dess aktieägare har fått del av dessa framsteg. Att vara noterad ger både möjligheter och ansvar, och Navigo Invest är fast beslutet att leva upp till sina löften gentemot investerare:

– Genom att ta det här stora steget fullföljer vi löftet till aktieägarna att fortsätta att bygga upp portföljen. Noteringen av Nordisk Bergteknik gick fortare än väntat och sedan har vi fortsatt att bygga upp koncernen med Vinga,  Chemgroup, CalorMet och Geogruppen, så vi fullföljer den strategin för att leverera på våra löften till aktieägarna.

En långsiktig plattform för framtiden

Navigo Invests listning på First North Premier markerar en viktig milstolpe i företagets utveckling. Med en tydlig vision och starka resultat bakom sig ser bolaget fram emot att fortsätta sin tillväxtresa som ett välpositionerat investeringsföretag med en ökad marknadsnärvaro. 

– Det är ett steg som kommer att forma Navigos framtid och vår förmåga att skapa värde för våra aktieägare och investerare, avslutar Victor Örn.

Navigo-webb-08
Datum
Tags

14 september – 2023