Navigo

navigo logo

VD
Grundades
Huvudkontor
Sektor
Web

Hanna Björklund
2010
Göteborg
Kemikaliehantering
Chemgroup

Chemgroup Scandinavia AB erbjuder tjänster för att effektivisera kemikaliehantering och göra det enkelt för kunderna att efterleva lagkrav kring kemikaliehantering. Resultatet blir kostnadsbesparingar och en väsentlig förbättring av kundernas arbetsmiljö och miljöpåverkan.

I takt med hårdare efterlevnadskrav inom miljö och hållbarhet är kemikalier och dess hantering en allt viktigare fråga, både inom tillverkande industrier och inom kommunal och regional verksamhet. Samtidigt som hanteringen kräver specialkunskap utgör den sällan verksamheters kärnverksamhet. Sammantaget skapar det ett behov av outsourcing som Chemgroup möter med sina tjänster.

Bolaget grundades 2011 och har 16 medarbetare bestående av kemister, toxikologer miljöspecialister, systemutvecklare samt administratörer och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kemikaliehantering såsom riskbedömningar, system, utbildning och logistiklösningar. Bolaget är baserat i Göteborg och har en bred kundbas i Sverige, men har även enstaka kunder i Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike, Japan och USA. Det största kundsegmentet är tillverkande industrier, men Chemgroups tjänster efterfrågas alltmer även av offentlig verksamhet.

Navigo ser på Chemgroup som basen för en tillväxtresa inom ett högintressant område. Samhällets krav på kemikaliehantering ökar vilket innebär en växande underliggande marknad. Affärsmodellen är systembaserad och ambitionen är att bredda erbjudandet ytterligare för att kunna fortsätta etablera sig inom andra segment och växa utanför Sverige.

5 Snabba med
Hanna Louise Björklund

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

“Att jobba med Pegroco har gett
oss möjlighet att växa”

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Senaste nytt

Chemgroup har vunnit ett ramavtal hos Adda Inköpscentral och blir leverantör inom avtalsområdet ”Kemikalier för drift och underhåll”. Ramavtalet är
Navigo Invest ABs (publ) navbolag Chemgroup Scandinavia AB har vunnit en upphandling som ger alla Sveriges kommuner, regioner och kommunala