Navigo

navigo logo

VD
Grundades
Huvudkontor
Sektor
Web

Andreas Christoffersson
2016
Göteborg
Berg- och markteknik
Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är idag norra Europas största helhetsaktör inom berghantering och grundläggning. Koncernen består idag av ett 20-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på de regionala marknaderna runt om i Sverige, Norge och Finland.

Navigo bildade Nordisk Bergteknik i juni 2016 i samband med att man förvärvade Norrbottens Bergteknik AB, som då omsatte cirka 100 miljoner kronor. Sedan dess har tilläggsförvärv gjorts och koncernens omsättning översteg 3,5 miljarder kronor på rullande tolvmånadersbasis i första kvartalet 2023, med över 1100 medarbetare i koncernen. Nordisk Bergtekniks aktie noterades på Nasdaq Stockholm i oktober 2021 och var fram tills noteringen Navigos största navbolag. Idag är Nordisk Bergteknik ett strategiskt börsinnehav för Navigo, som fortfarande är bolagets största ägare.

Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Verksamheten är indelad i de två kompletterande segmenten Berg och Grund och omfattar kompetensområden såsom prospektering, borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. 

Nordisk Bergteknik strävar åt att bli en strategisk partner inom utvalda nischer. Koncernen är specialister inom infrastruktur, byggentreprenader, vindkraftsparker, gruvor och naturnära miljöer. De stora infrastrukturprojekten i både Norge och Sverige utgör bolagets huvudmarknad och gör att det inom överskådlig tid finns en stabil underliggande marknadstillväxt. Samtidigt är branschen fragmenterad och erbjuder möjligheter för Nordisk Bergteknik att både konsolidera marknaden och att expandera in i närliggande nischer.

5 Snabba med
Andreas Christoffersson

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

“Att jobba med Pegroco har gett
oss möjlighet att växa”

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Who was involved?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ultricies odio. Donec in neque interdum, condimentum erat quis, placerat enim. Sed sit amet tristique felis, ac fermentum purus.

Senaste nytt

Nordisk Bergteknik arbetade under 2023 med att anpassa sig till det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Nordisk Bergteknik har under de senaste åren blivit en oumbärlig aktör inom gruvnäringen och verkar över nationsgränserna. – Tillsammans täcker vi
Norrbottens Bergteknik, som ägs av Nordisk Bergteknik, har startat interna utbildningar inom borrning och sprängning. Detta som en del av