Navigo

navigo logo

Marstrandsdagarna

Pegroco investerar i mindre och medelstora företag med tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande. Pegroco är en aktiv och långsiktig ägare utan uttalad investeringshorisont. Pegrocos ambition är att ägarandel i varje investering över tid skall komma att överstiga 50 procent. Investeringarna är branschoberoende och innehaven diversifieras över flera verksamhetsområden. Detta bedöms ge bästa avkastningen över tid för Pegrocos aktieägare. Pegroco har sex medarbetare och sitt huvudkontor i Göteborg.

Bygga värde
Pegrocos affärsmodell är att generera avkastning genom att identifiera lämpliga investeringsobjekt, förvärva en minoritet eller majoritet, skapa värde genom utveckling av investeringsobjektens affärer samt att på olika sätt över tid realisera eller synliggöra de därmed skapade värdena. Pegrocos huvudsakliga värdeskapande strategi är att etablera navbolag. Huvudalternativen för att synliggöra värden är genom en notering av portföljbolagets aktie, som i fallet Nordisk Bergteknik, eller genom en industriell försäljning, som i fallet Nordic Lift.