Navigo

navigo logo

Alelion – på väg mot lönsam tillväxt

Alelion befinner sig mitt i den glödheta elektrifieringstrenden. Bolaget, som tar fram batterilösningar för “off-highway-fordon”, ser ett intresse från en allt bredare kundkrets men även från politiskt håll. Samtidigt som verksamheten skalas upp ligger utmaningen i att bli lönsamma.

– Det gör vi genom att ta fram en produkt som kan passa fler och kundanpassa de sista 20 procenten istället för 80 procent, säger vd Åsa Nordström.

Bolaget har i tidiga år varit väldigt kundstyrt och märkte då att kostnaderna blir höga per levererad enhet.

– I takt med att vi märker att allt fler branscher blir elektrifieringsmogna, vill vi istället möta kundernas behov genom att utveckla en produkt som kan passa fler och kan nå fler branscher. 

Truckbranschen var tidigt ute att ställa om från bly-syrabatterier till litiumjonlösningar och där anses nu elektrifiering vara “business as usual”. Andra fordon som bolaget har hittat optimal eldrift för är bland annat hamnfordon, flygplatsfordon, och transportfordon. Här sker omställningen från fossila bränslen och resan till elektrifiering är något längre.

– Nu kommer arbetsmaskiner väldigt starkt och den utvecklingen drivs av både arbetsmiljökrav och miljökrav. Dessa kunder är ofta familjeföretag eller något mindre än inom automotivebranschen och har därför inte tillräckligt med resurser för att klara omställningen själva.

Politiska krafter påverkar
Omställningen till en ekonomi med nollutsläpp generellt, och cleantech-branschen specifikt, adresserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen så sent som under World Economic Forum i Davos. Det är en bransch som hon menar håller på att skriva historia, särskilt i Europa:

– Klimatförändringar har redan medfört enorma kostnader, och vi får inte förlora någon tid i omställningen till en ekonomi med nollutsläpp. Omställningen kommer att ändra karaktären på vår industri och vi kommer att behöva göra det inom tre decennier. Vägen till det går bland annat genom rena transporter, sade von der Leyen och tillade:

– Under de kommande tre decennierna kommer vi att se de största förändringarna i modern tid och de som grundar morgondagens ekonomi, kommer att ha den största ekonomiska konkurrensfördelen. 

Även i Sverige sker det mycket från politiskt håll. 

Nya fynd av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna väckte stor uppmärksamhet i början av året.

– Det är en av många positiva nyheter just nu. Inom varje region i världen blir man mer och mer självförsörjande, säger Åsa Nordström. 

“Man måste fortsätta satsa”

Pegroco har varit med sedan 2006 är fortfarande en av bolagets största ägare. 

– Pegroco har varit med tidigt i vår historik. De har visat intresse och tålamod hur det är att driva den typen av bolag och den typen av affär som vår, det är viktigt. Många som kliver in idag kanske vill se väldigt snabba resultat, men vi är i en kapitalintensiv bransch som byggs från grunden. De får gärna ha ett större ägande, samtidigt skulle jag vilja ha fler industriella intressenter. Det handlar om att hitta en balans.

Åsa Nordström har en teknisk bakgrund från gymnasiet och beskriver sig själv som “en optimist gällande teknik”. Hon är även utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon har ett förflutet på SKF i 17 år, som hon beskriver som en fantastisk industriell skola.  

– Lager och kringprodukter finns inom alla industrier, så man får en kunskap om hur industrin fungerar, om kundernas behov och vad som driver kostnader. 

Det var 2016 som hon blev kontaktad av dåvarande vd:n på Alelion. Då var hon ansvarig för återförsäljarna på SKF i Sverige och tog chansen att börja på Alelion med uppdrag att bygga upp sälj- och marknadssidan och fungera som vd-stöd inom marknad och kommunikation. Då var Alelion fortfarande ett relativt litet bolag med 20-25 anställda utan egen tillverkning.

– Det var jättespännande och var i ett läge när Alelion precis hade blivit börsnoterade. Då gick bolaget mot sin industrialisering och att bygga upp skalfördelar. Teknologin ändras samtidigt hela tiden så man måste vara snabbfotad. 

Litiumjon är den teknik som är kommersiellt mest moget just nu.

Åsa Nordström blev vd på Alelion strax efter börsnoteringen.

– Men vi står inte fast vid den tekniken. I takt med att forskningen går framåt anpassar vi oss. Det kan handla om nya cellkemier eller diskussioner om mineraler som finns i begränsad mängd, vilket påverkar de tekniska lösningarna. Baserat på att vi köper in battericeller ser vi att det finns mycket värde att tillföra mellan cellerna och ett färdigt batterisystem.

Att avsätta pengar för utveckling beskrivs som en nyckel för att lyckas. 

– Det sker otroligt mycket och man måste fortsätta att satsa. Allt inom branschen utvecklas löpande och samtidigt krävs volymer, annars trissas kostnaderna upp. 

Någon risk att de höga elpriserna kan leda till återgång till diesel ser hon inte.

– Elektrifieringstrenden är så stark. Trenden medför inte enbart miljöperspektivet, här finns också positiva effekter som en behagligare fordonsupplevelse.

Vad gäller kapitalinvesteringar ser Åsa Nordström att bolaget är väl rustat inför de kommande 2-3 åren, men menar att rörelsekapitalbehovet kommer att växa i paritet med bolagets starka tillväxt. Detta för att fortsätta investera i tillväxt och utveckling vilket krävs i en snabbt växande bransch. 

– I slutet av året ser vi att vi når upp till de volymerna som gör att vi bör kunna nå positiva siffror enskilda månader. 

Företagskulturen är central
Åsa Nordström lyfter fram den egna företagskulturen.

– Alla hos oss drivs av en vilja att förändra men också att möta och utbilda kunderna. Tidiga lärdomar från truckbranschen kan vi ta med oss till de industrier som nu elektrifierar. Det finns ett helhetsperspektiv här som man lär sig snabbare på ett mindre företag.

Alelion har konkurrens från cell-leverantörer som själva vill nå slutkunden, men bolaget har valt att nischa sig bort från bilindustrin där “de stora gör affärer med de stora”. Alelion riktar sina aktiviteter mot leverantörer av avancerade fordon. Fordon som ofta opererar i svåra miljöer där kraft och uthållighet är de viktigaste egenskaperna. 

Bolaget har nyligen rekryterat två tyngre poster, en teknisk chef och en chef inom product management. Samtidigt har de knutit cellexperter och ytterligare ingenjörer inom mjukvara, elektronik och mekanik till sig.

– 2022 var ett lyckosamt år för oss. Alla vet att det är brist på kompetens inom detta område, men vi är ganska trygga med att lära upp vår personal och vet vilka förmågor och egenskaper som är bra att ha när man ska bygga vidare och utveckla sin batterikunskap. Utbildning och kompetensöverföring är något vi därför också blivit väldigt starka inom. 

Att företaget har sitt säte i fordonsklustret Göteborg ser Åsa Nordström som en positiv faktor. 

– Det är en styrka att vara mitt i en elektrifieringshub. Här finns ett stort nätverk så vart man än vänder sig finns det kompetens och det pratas mycket om elektrifiering. När man bygger upp en organisation som rör sig mycket ute i nätverken så bygger man upp kunskapen snabbare.

Hur ser ni på företagsaffärer?

– Genom att befinna sig i en bransch som är i ständig rörelse uppstår det hela tiden nya möjligheter för samarbete och partnerskap. Konsolidering sker hela tiden i branschen.

Alldeles nyligen gick Alelion ut med att diskussion för ett potentiellt affärssamarbete med Exide Technologies påbörjats. Fokuset för ett eventuellt samarbete ligger på tillverkning och försäljning av högspända litiumjonbatterisystem. 

Visionen för Alelion är solklar: Alla drar sitt strå till stacken för en bättre värld. 

– Alla i  samhället måste göra sitt för att vi ska komma ur på rätt sida i slutändan. Vi vill att våra kunder ska använda energi på bästa sätt, avslutar Åsa Nordström.

Läs mer om Alelion här.

Datum
Tags

27 januari – 2023
AlelionNyhet