Navigo

navigo logo

CalorMet förvärvar Västerås-bolag
”Ett litet men strategiskt viktigt förvärv för vår resa framåt”

CalorMet har ingått ett avtal om att köpa samtliga aktier i Västerås Svets & Maskinbearbetning AB. 

– Det är en trygghet att vi satsar framåt med Navigo i ryggen, säger CalorMets vd Göran Magnusson.

I dagsläget står marknaden för industriell värmebehandling inför stora utmaningar. Många kunder söker möjligheter för att effektivisera energikonsumtionen och kompensera för den ökande bristen på kompetens inom industrin för processer och värmebehandling. 

För CalorMet sporrar utmaningarna ytterligare tillväxt.

I resan mot att bli en helhetsleverantör på marknaden har CalorMet nu förvärvat Västerås Svets & Maskinbearbetning (VSM). VSM har en lång historik av att leverera svetsade konstruktioner och bearbetade komponenter till kunder i Sverige, inklusive CalorMet. Förvärvet är en viktig milstolpe för CalorMet och en del av bolagets uttalade tillväxtstrategi.

–  Det är ett litet men strategiskt viktigt förvärv för vår resa framåt, säger CalorMets vd Göran Magnusson.

"Finns bra förutsättningar för synergier"

Flera synergier

VSM och CalorMet delar en historia, vilket är något som har underlättat förvärvet, menar Magnusson.  

– Det är en leverantör som vi känner till och det finns förutsättningar för synergier på flera plan. 

Bland annat lyfter Magnusson att CalorMet ökar rent storleksmässigt – med förvärvet uppgår antalet anställda till 45 personer. CalorMet kommer nu att kunna öka fokuset på proaktivt arbete och försäljning. Bland annat kan de med förvärvet bredda erbjudandet för minskad energiförbrukning, en ökad tillgänglighet och bättre säkerhet hos kunden.

Västerås Svets & Maskinbearbetning AB grundades 1989. Bolaget tillhandahåller legotillverkning av komplexa detaljer till svensk industri.

– Vi får en helt annan resursbank med den här tillväxten och storlek ger oss trygghet. 

Parallellt anställer CalorMet dessutom två nya medarbetare till utvecklings- och tekniksidan, något som stärker bolagets kompetensbredd ytterligare.

Genom ett bredare management minskar vi risker och möjliggör en succession och tillväxt utan störningar. 

Han betonar också fördelarna med att få kontroll över svetsarbete och maskinbearbetning, något som tidigare outsourcats. VSM och CalorMet delar även flera stora kunder, vilket kommer skapa en styrka i den gemensamma marknaden.

Fakta: CalorMet

CalorMet har 45 medarbetare och omsätter idag cirka 125 MSEK per år med god lönsamhet. Koncernen tillhandahåller tjänster för industriell värmebehandling i Norden och har sitt huvudkontor i Göteborg men verksamheten utgår från Västerås med en enhet i Göteborg samt ett dotterbolag i Finland.

Arbetar enligt navmodell

CalorMet är ett navbolag inom Navigo sedan 2021. Att verka med navmodellen, som innebär att man bygger ett kluster av framgångsrika bolag kring ett strategiskt viktigt bolag genom kompletterande förvärv, gör det lättare att genomföra större värdeskapande förändringar och att stärka produkt- och tjänsteerbjudandet. 

– Genom navmodellen med Navigo har vi aktivt arbetat med att leta efter den här typen av förvärv. Detta är värdeskapande för oss och VSM kompletterar oss väl. Det är också en trygghet att vi satsar framåt med Navigo ryggen. 

“Bryter mönster”

Att bolaget är mindre känsligt för konjunktur är – i det rådande ekonomiska läget – en stor fördel för CalorMet.  Att genomföra den här typen av förvärv får också bolaget att sticka ut.   

– Det bryter mönstret i marknaden och tydliggör att det sker en betydande utveckling internt. 

Vår förmåga ökar, vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter att kommunicera med våra kunder,  säger Magnusson.

Köpeskillingen är preliminärt 5,7 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av CalorMets egen kassa och säljarreverser. VSM kommer att ingå i koncernen CalorMet Holding AB och parternas ambition är att affären ska slutföras i slutet på fjärde kvartalet med tillträde innan årsskiftet 2023/2024.

Datum
Tags

18 december – 2023