Navigo

navigo logo

CalorMet rekryterar från Bodycote - Erik Spolander är ny CXO

CalorMet expanderar och anställer fler medarbetare med teknisk bakgrund. En av dem är Erik Spolander som sedan 1 mars är ny CXO på bolaget.

Erik Spolander kommer senast från Bodycote värmebehandling där han arbetade med att göra befintlig utrustning mer resurseffektiv, både genom forskningsprojekt och ombyggnad.

Efter en månad hos CalorMet upplever Erik att bolaget besitter viktig kunskap inom miljö, effektivisering av utrustning och förmågan att renovera utrustningar istället för att skrota och köpa nytt.

– Det finns många otroligt smarta tekniska lösningar. Det har överträffat mina förväntningar, säger Erik Spolander.

"Har överträffat mina förväntningar"

En CXO, Chief Experience Officer, har ansvar för att mäta och analysera kundupplevelsen för att kunna göra kontinuerliga förbättringar och anpassningar.

– CalorMet gör nu en transformation som ett kunskapsbolag. En del av det är att utveckla affärerna och säkerställa att vi har kunskap inom de områden vi säljer på. Nu ökar efterfrågan på fler klimatsmarta lösningar. CalorMets och min ambition är att vi skall vara kundens självklara partner i detta förändringsarbete – oberoende om det handlar om processoptimering, service och underhåll, modernisering av utrustning eller en ny investering.

Varför sökte du dig till CalorMet? 

– Det sker stora förändringar i värmebehandlingsbranschen och jag tror att CalorMet har en viktig roll att spela här. Genom min roll som CXO får jag möjlighet att använda mina erfarenheter från värmebehandlingsbranschen för att vässa vårt erbjudande till kund.

Vad tar du med dig av din tidigare erfarenhet – till CalorMet? 

– Jag är metallurg som är utbildad inom materialvetenskap och har under hela yrkesverksamma karriären jobbat med värmebehandling i olika former, på SSAB med stora ugnar, Volvo, Bulten och nu senast på Bodycote. Min kunskap är just nu främst inom process men med tiden hoppas jag att mina kollegor på CalorMet skall vässa mina kunskaper på utrustningssidan. Kombinationen utrustning och process är nyckeln för framtidens resurseffektiva värmebehandling.

Vilka framsteg sker inom CalorMet just nu?

– Våra tjänster kan göra kunderna ännu mer klimatsmarta. Vi jobbar tätt med flera kunder och vår ambition av vårt samarbete med våra kunder skall bli tätare, där vi till exempel får tillgång till processdata. När en åtgärd behövs så har vi den utrustning och komponenterna som behövs för att ta tag i det snabbt.

– Genom att analysera processdata kan vi exempelvis upptäcka om en ugn förbrukar mer energi än förväntat för de normala processerna. Detta ger oss möjligheten att utvärdera effektiviteten hos den isolering som används och snabbt identifiera eventuella förbättringsområden.

Erik Spolanders vision för CalorMet är tydlig: att vara den ledande partnern för företag som strävar efter att förbättra sina värmebehandlingsprocesser. 

Datum
Tags

26 april – 2024