Navigo

Värmelagring som revolutionerar energisektorn

Hydroc, ett ledande kunskapsbolag inom termisk lagring, har skapat en banbrytande teknik för värmelagring för att minska fossilberoendet i branschen. Tekniken kan förändra energibranschen och minimera miljöpåverkan vilket skapar stora möjligheter genom ett samarbete med Navigos innehav Geogruppen.

Innovativa Hydroc skapar underjordiska termiska lager i berggrunden, en teknik som kan liknas vid en ”stor, underjordisk termos”. Genom ett samarbete med Geogruppen, som är specialiserade på borrning och verktygskunskap, skapar Hydroc tunna sprickor i berggrunden. I dessa sprickor pumpas varmt vatten in, som fungerar som ett lagringsmedium, och värmen överförs till berget. Denna process gör det möjligt att lagra överskottsvärme som genereras under sommaren för användning under vintermånaderna.

– Vi har varit involverade genom borruppdrag sedan 2019 och har varit delägare sedan 2020. Det är en väldigt intressant teknik. När detta sedan ska skalas upp innebär det att Geogruppen också får skala upp för att möta behovet, säger Mikael Lilja, vd för Geogruppen. 

“En världssensation”

Hydroc testar nu sin teknik med vatten på upp till 90 grader, vilket kan revolutionera energilagringen. 

– Om det lyckas – ja, då har vi en världssensation, säger Jan Bergland, vd för Hydroc. 

Den termiska värmelagringen har redan mötts av stort intresse från energibolag och fastighetsägare. Genom att utnyttja den underjordiska värme- och kyllagringen kan Hydroc bidra till att minska fossilberoendet och användningen av fossila bränslen. Energilagringen beräknas också att vara mycket kostnadseffektiv. Enligt beräkningar kan tekniken bidra till att spara 2.000 GWh/år i värmeenergi och minska koldioxid utsläppen med 150.000 ton/år

Redan nu finns en pilotanläggning under en fårhage i Linköping. Läs mer om det här. 

"Om detta lyckas har vi en världssensation", säger Jan Bergland, vd Hydroc.

Miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ

Hydrocs teknik kan minska miljöpåverkan och användningen av fossila bränslen. Genom att utnyttja berggrunden och vattnet som ett naturligt kyl- och värmemedium, drar Hydroc nytta av naturens egna egenskaper.

– Vi använder berggrunden då den redan är på plats. För att flytta värmen använder vi vattnet, som fungerar som ett blodomlopp i vår teknik.

Både företag och hushåll har blivit smärtsamt medvetna om bitvis kraftigt stigande energipriser. Därtill ställs krav på hållbar energianvändning. I en tid då EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED) kräver att överskottsenergi tas om hand, ligger Hydrocs teknik rätt i tiden, bland annat då EU betonat att överskottsenergi måste tas om hand.

Mikael Lilja, vd för Geogruppen.

“EU är vår marknad” 

Hydrocs VD Jan Bergland ser EU som Hydrocs huvudmarknad. En fjärdedel av EU:s energiförbrukning används till uppvärmning, varmvatten och kyla i fastigheter, vilket gör att det finns en enorm potential för Hydrocs teknik. Trots att endast en liten del kommer från fjärrvärme och kyla, omsätter denna sektor ändå massiva summor. Hydroc har som mål att ta andelar av denna potentiellt lukrativa marknad.

Uppskalning – “Nordisk Bergteknik en möjlighet”

Hydroc är nu i färd med så kallade högtemperaturtester, vilket kan medföra en rejäl uppskalning om det lyckas.

Med stöd från olika samarbetspartner, däribland Geogruppen, känner sig Hydroc väl rustade för att möta utmaningarna i den snabbväxande marknaden. Mikael Lilja påpekar fördelen av att Geogruppen delar ägare med Nordisk Bergteknik i form av Navigo Invest AB. 

– Detta innebär att vi har en smidig åtkomst till den omfattande kompetensen och resurserna inom koncernen, säger Mikael Lilja och fortsätter: 

– Vi känner oss säkra i vår förmåga att utöka vår verksamhet när det krävs.

Fakta: Hydrocs teknik

Den patenterade tekniken bygger på cirkulation av grundvatten genom sprickor och plan i berggrunden, och detta ökar kontaktytan dramatiskt, vilket resulterar i en betydande ökning av den termiska effektiviteten i berggrundslagret.

Huvudsakligen laddas berggrunden med överskottsvärme från avfallsförbränning eller sol som värmer upp grundvattnet som cirkulerar i berget. Denna lagrade värme kan sedan återanvändas under årets kallare månader. Tekniken har utvecklats med flera olika samarbetspartners.

Datum
Tags

10 november – 2023