Navigo

navigo logo

Fortsatt framgång för CalorMet

CalorMet ökar orderingången och fokuserar på hållbara lösningar med minskat
utsläpp och lägre elförbrukning.

– Vi fortsätter att öka vår omsättning vilket är ett kvitto på att vi är kapabla och att vi har
kundernas förtroende, säger vd Göran Magnusson.

CalorMet upplevde en rekordartad orderingång slutet av 2022 och under första kvartalet 2023. Företaget ökar inom alla fokusområden, med en tyngdpunkt på uppgraderingar för hållbara lösningar med minskat utsläpp och lägre elförbrukning.

Bolaget har tidigare fått en beställning från Uddeholm på uppgradering av fyra större vagnugnar från gas till elvärmning. Samtidigt har vi medverkat i ett utvecklingsprojekt för värmning med nyutvecklad brännarteknik som visat mycket goda resultat. 

– Uddeholm är en av Sveriges största producenter av värmebehandling av stålämnen med mer än 90 ugnsanläggningar.

En av företagets kunder har också beslutat att bygga om två större och en mindre ugn för hållbar brännarteknik avseende emissioner och energiförbrukning.

“Ordern är ett trendbrott för oss”

CalorMets ambition är att producera anläggningar som företaget har lång erfarenhet av och med historiskt lyckade leveranser. Uddeholm har nu beställt en större vagnugn med kapacitet för chargevikt 80 ton och 1000 C, som förväntas levereras före nyåret.

– Marknaden ställer krav på oss att bli en helhetsleverantör och att vi nu fått order på den här typen av större ugn innebär ett trendbrott och ett bevis på att kunderna har förtroende för oss som komplett partner för industriella ugnsanläggningar.

Breddar återigen utbudet med tillverkning av egenkonstruerade ugnar

Bolagets utveckling, dubblad verksamhet på två år, har gjort det möjligt att åter även  producera egenkonstruerade ugnar samtidigt som man utvecklar övriga fokusområden.

– Med bas i en stark teknikerorganisation har vi kunnat utveckla vår säljorganisation samt skapat ett kompetenscenter.

CalorMet har också medverkat till att en av deras partners fått tre ordrar på över 100 MSEK för värmebehandlingsanläggningar med ca 98% lägre emissioner och en energiförbrukning på ca 40% per producerat kilo, jämfört med traditionell teknik. Två av anläggningarna installeras i Finland och en i Sverige. Företaget har pågående diskussioner med fler kunder för anläggningar från samma leverantör.

– Vi håller på att etablera samtliga verksamhetsområden i Finland, så det ligger bra till i tiden för oss, säger vd Göran Magnusson och tillägger:

– Vi fortsätter att öka vår omsättning vilket är ett kvitto på att vi är kapabla och att vi har kundernas förtroende.

Datum
Tags

12 april – 2023
CalorMetNyhet