Navigo

navigo logo
“Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding”
Sisource, Nordens ledande helhetspartner inom kemikaliehantering, har förvärvats av Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding som tidigare i år även förvärvade Chemgroup Scandinavia.
Läs mer

“Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding”

Sisource, Nordens ledande helhetspartner inom kemikaliehantering, har förvärvats av Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding som tidigare i år även förvärvade Chemgroup Scandinavia.

– Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser både affärsmässiga och organisatoriska synergier, säger Victor Örn som är vd på Navigo Invest.

Chemgroup Scandinavia har sin bas i Göteborg och hjälper företag att använda så bra kemikalier ur hälso- och miljösynpunkt som möjligt. Genom en egenutvecklad systemlösning erbjuds deras kunder god kontroll på sina kemikalieregister och Chemgroups konsulter gör aktivt riskbedömningar ute hos kunderna.

Sisource å sin sida är baserade i Linköping och tar hand om allt inom kemikaliehantering för att företag ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Bolagets främsta styrka är inköp och försörjning av kemikalier och kunderna får en stabil försörjning med god kontinuitet från en leverantör.

“Optimerar hela kemikalieprocessen”

Målet är att kunden ska använda så lite kemikalier som möjligt, till antal och volym, och lagra så lite som möjligt lokalt i deras verksamhet. Sisource optimerar hela den processen.

– Det är väldigt vanligt att företag idag köper in för stora kvantiteter. Det resulterar i att mycket material slängs, på grund av hållbarhetstiden, innan det använts. Det medför stora kostnader och miljöavtryck i onödan. Våra större kunder har ofta produktionsanläggningar på flera platser i Sverige och då kan vi optimera detta, säger Ulf Hedlund, som är marknadschef och medgrundare av Sisource.

 

Från vänster: Tommy Nilsson, vd & Ulf Hedlund, marknadschef och medgrundare.

– Vi är inte bundna till några specifika varumärken utan arbetar brett på marknaden med ett nära samarbete till ett stort antal tillverkare och underleverantörer, detta för att kunna erbjuda våra kunder en komplett produktkatalog från endast en leverantör.

Sisource erbjuder alltså mer eller mindre en outsourcingtjänst, det vill säga att företag lägger ut hela kemikaliehanterningen på dem. De tar över kundernas leverantörsavtal för kemikalier och kvalitetssäkrar och optimerar den processen.

“Resurser för att ta mer komplexa affärer”

Samarbetet mellan Chemgroup och Sisource gör att de tillsammans kan ta ett större tag kring kundernas kemikaliehantering. För Chemgroups kunder tillförs logistik och produktkompetens och för Sisource kunder ett know-how kring hållbarhet och systemlösningar för kontroll och lagefterlevnad.

– Båda bolagen kommer att ha utökade resurser och kompetens för att ta komplexa affärer, till exempel större industriföretag och inom den offentliga sektorn.

Det är viktigt att kundernas arbetsmiljö säkerställs och att alla legala aspekter uppfylls. Därför har Sisource konsulter utbildade inom kemi som stödjer det dagliga arbetet med varuförsörjning, riskbedömningar och utbildningar för sina kunder.

– Alla företag oavsett storlek har en utmaning med kemikaliehantering. Det är samma lagstiftning och arbetsmiljökrav, så det finns ingen för liten eller för stor kund.

“Spännande möjligheter inom nya områden”

Sisource ser spännande möjligheter inom industrier som till exempel stål- och pappersindustrin men också inom den offentliga sektorn. Tommy Nilsson som är vd på Sisource poängterar att de har stor respekt för att industrierna har en stor utmaning att ta till sig och anpassa sig efter hårdare lagkrav.

Tommy Nilsson berättar att kunderna därför har fått ett allt större fokus på totalkostnaden och att säkerställa verksamheten istället för att fokusera på enskilda inköp. Det har blivit vanligare att kunderna vill köpa in ett så kallat CMS, Chemical Management Services, och därmed har det blivit mer fördelaktigt om man kan paketera en helhetstjänst.

“Gör att vi kan accelerera verksamheten”

– Det här samarbetet gör att vi kan accelerera vår verksamhet och att vi kan uppvakta fler företag som är i behov av våra tjänster. 

Branschen är en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle ur ett kemiperspektiv och Sisource märker ett hårt tryck på att säkerställa arbetsmiljöfrågor. 

– Med Naviogos hjälp har vi möjlighet att accelerera ur ett ekonomiskt perspektiv. De sitter med en bred kunskap inom industrin på styrelsenivå. Det är en enorm tillgång för oss och vi är väldigt peppade.

“Visar hur mycket vi tror på samarbetet”

Navigos navbolag Chemgroup Holding köper Sisource vilket finansieras via egen kassa, bankfinansiering och säljarreverser samtidigt som delar av köpeskillingen kommer att återinvesteras genom köp av aktier i Chemgroup Holding och i Navigo Invest AB. Det gör också att Sisources nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Navigo-koncernen. 

– Detta visar hur mycket vi tror på samarbetet framöver, säger Ulf Hedlund som är en av tre delägare i Sisource. 

Sisource kommer att ingå i Navigo Invests underkoncern Chemgroup Holding och affären väntas kunna slutföras under det tredje kvartalet.

Datum
Tags

7 juli – 2023
Nyhet
Chemgroup