Navigo

navigo logo
Framgång genom strategiska navbolag
"Genom våra navbolag vi kan jobba både horisontellt och vertikalt i värdekedjan som kan kompletteras med tilläggsförvärv"
Läs mer

Framgång genom strategiska navbolag

Navbolagen är utgångspunkten i Navigo Invests strategi.

– Genom våra navbolag vi kan jobba både horisontellt och vertikalt i värdekedjan som kan kompletteras med tilläggsförvärv, säger Navigo Invests vd Victor Örn.

Ledarskapet i navbolagen spelar en viktig roll för att utveckla och finslipa strategin. I dagsläget har Navigo fyra navbolag: Calormet, Chemgroup, Geogruppen och Vinga.

– Det kan handla om att erbjuda kringtjänster som passar in eller till och med att köpa upp en konkurrent, säger Navigo Invests vd Victor Örn. 

Potentiella förvärv bör ha en viss karaktäristika, en god tillväxt, ge möjligheter att växa internationellt, ha en bred kundbas och ett brett ledarskap.

– Navigo Invest ska kunna plugga in kompetenserna och bidra till bolagen på flera sätt, alltifrån finans till bolagsbyggande. Ett exempel på ett lyckat navbolagsbygge är Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik har till exempel kunnat öppna dörren för portföljbolagen att ta större kontrakt, i egenskap av sin storlek och bidragit med juridisk kompetens. De har också fyllt en viktig roll i portföljbolagens hållbarhetsarbete. Dessa frågor är bärande inslag i Navigo Invests investeringspolicy.

Hur tänker ni kring strategi utifrån rådande ekonomi i samhället?

– Vi tänker återhållsamt så att vi kan stötta de olika bolagen. Vinga är till exempel köpt obelånat. Sedan gäller det att köpa bolag som inte är alltför cykliska, så att vi kan övervintra lågkonjunkturer och Vinga hjälper till med det, säger Victor Örn. 

Synergier är viktiga och bolag behöver under tillväxtfasen hjälp inom flera områden. Ett av de senare framgångsrika exemplen är förvärvet Vinga, som hjälper de olika bolagen med finansiering. 

– Vi har börjat samarbeta mellan bolagen, särskilt med finansiering till en del bolag men hittar också möjligheter till korsförsäljning mellan de olika bolagen.

Vilka sektorer eller branscher ser de som mest lovande och varför?

– Vi är generalister, men vissa branscher är mer utsatta, till exempel retail.

Navigo Invest har ett mer internationellt namn än Pegroco, vilka insteg på nya geografiska marknader kan man tänka sig?

– Vi försöker alltid växa bolag internationellt, den strategin finns redan så det är ingen skillnad. Särskilt Vinga tror vi kommer kunna växa mycket internationellt.

På SME-marknaden finns idag fler än 16 000 bolag bara i Sverige.

När tror ni att konjunkturen vänder upp igen, vilka möjligheter till uppköp kan det skapa?

– Möjligheter kommer alltid med kriser, men det är svårt att säga när det vänder, inflationen och räntorna behöver komma ner. Det beror på hur mycket arbetslöshet det drar med sig. Där får man vara lite försiktig. Men på bra bolag blir det ingen rea, istället ser man en tröghet i systemet.

Vad har Navigo Invest för vision?

– Vi har för avsikt att bli ett västsvenskt noterat investeringsbolag och där finns egentligen ingen som riktar sig mot SME-sektorn, i den formen som vi gör. Vi vill positionera oss som en ledande aktör inom SME-segmentet med bas i Göteborg, och ett led i detta är förvärvet av Vinga som också har en stark förankring på Västkusten.

Pegroco, som Navigo Invest hette tidigare, har flera lyckade försäljningar bakom sig. Ett exempel på en lönsam exit av ett navbolag är Nordic Lift där de hade framgång i att hitta en kvalificerad strategisk köpare på en välkonsoliderad marknad som var villig att köpa för höga multiplar. IRR landade på 50 på procent istället för finansiella målet 15 procent. Vinsten används sedan till att investera i nya navbolag.

– Men det finns inget egenvärde att sälja om det genererar ett bra kassaflöde. Skälen ska vara väldigt goda för att vi ska sälja en kassako.

Datum
Tags

30 juni – 2023
Nyhet