Navigo

navigo logo

Geogruppen redo att göra nya förvärv – Vd Mikael Lilja: “Finns många vägar att gå genom Pegroco”

Geogruppen har fått en ny majoritetsägare genom Pegroco Invest. Detta i ett läge när Göteborg som region är hetare än någonsin i och med byggandet av Västlänken och Karlatornet. Branschen har också bra möjligheter att konsolideras.

– Inom vatten- och energiborrning, men även inom kärnborrning finns det många möjligheter till förvärv, säger Geogruppens vd Mikael Lilja.

Pegroco Invest AB köpte nyligen 65,7 procent av aktierna i Geogruppen. Förutom att öka omsättningen och vinsten är det just förvärv som Geogruppen har i åtanke med stöd av Pegroco.

– Vi är mycket glada att de blir delägare i bolaget. De blir ett värdefullt tillskott till vår styrelse, säger Lilja och fortsätter: 

– Pegroco har också finansiella muskler och en god förståelse för branschen, inte minst genom sitt ägande inom Nordisk Bergteknik, men vi ska inte ingå där. Vi ska vara en ny plattform. Vi har också tidigare genomfört projekt tillsammans med Pålab som Nordisk Bergteknik förvärvat. 

Nya projekt i Göteborg

Det är ingen överdrift att säga att det händer mycket i Göteborgsregionen när det kommer till ny infrastruktur, vilket gett Geogruppen medvind, då det är den delen av verksamheten de lutar sig mest åt. Geogruppen har bland annat utfört kontrollprogram för Karlatornet gällande kontakt mellan betong-grävpålar och berg, på uppdrag av Jernhusen och deras planerade byggnationer utförde bolaget vid Centralstationen – Nils Ericssonsplatsen ett kärnborrprogram för kontroll av bergnivåer. Det gäller att få rätt nivå då det är frågan om stora jorddjup och stora byggnader. De är också aktiva i Västlänken, både ovan och under jord. Ett pågående projekt är kärnborrning för den planerade spårvagnstunneln från Linnéplatsen till Hisingen. 

Mikael Lilja började i borrbranschen 1976, då med geotekniska undersökningar. Sedan dess har han jobbat inom de olika borrningsdisciplinerna som spänner över Geogruppens nuvarande fem affärsområden. Bolaget bildades 2006 och utvecklades successivt till det de är i dag. Förutom tidigare nämnda områden gör de även geotekniska undersökningar, fältundersökningar och utredningar, bistår med borrtjänster vid mineralprospektering, borrar vattenbrunnar för bergvärme till villor och större fastigheter – även om privatpersoner utgör en mindre del av målgruppen totalt sett.

Branschen för brunnsborrning består i huvudsak av många mindre och medelstora aktörer, samt en dominant aktör. 

– Där finns det mycket att göra för att höja vinsterna i branschen genom att köpa upp intressanta bolag.

Inom regionen främst eller vill ni utöka verksamheten geografiskt?

– Det är för tidigt att säga än. Det beror på hur det ser ut med arbetsbeläggningen i Göteborg. Jag har en del idéer. Det är viktigt att man har kontroll över verksamhet på annan ort.

Geogruppen har fem affärsområden: geoteknik, kärnborrning, energi och vatten, entreprenad och miljöteknik. Vilka affärsområden kan utvecklas mest?

– Det finns flera vägar att gå, men inom konsolidering av vatten och energiborrning finns det mycket att göra – även inom kärnborrning, men den är mindre och mer nischad marknad.

Västlänken har alltså varit en skjuts för Geogruppen som har fått stora beställningar genom de båda konsortierna WLC och AGNHaga. I andra vågskålen märks bostadsbyggande där det “inte är riktigt samma tryck som tidigare”, med undantag av nämnda Karlatornet. 

– Pratar vi VA-nätet istället så så har det varit eftersatt i 30 år, så det skulle förvåna mig om det inte blir nästa stora grej.

Till sist, hur tänker du kring din egen roll som vd med tanke på utvecklingspotentialen?

– Jag vill sitta kvar ett antal år till och tillsammans med Pegroco ta fram kandidater för eventuella uppköp. Det ser jag fram emot!

Datum
Tags

16 februari – 2023
GeogruppenNyhet