Navigo

navigo logo

Informationsunderlag till extra bolagsstämman 2023-04-04 i Göteborg

Sammanfattning av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen kan laddas ner här.

Gå till sidan för den extra bolagsstämman och ta del av allt infomationsunderlag och dokumentation.

Datum
Tags

29 mars – 2023
Nyhet