Navigo

navigo logo

Intervju med Victor Örn och Tom Olander

Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet. I denna video intervjuas Victor Örn, VD på Pegroco Invest, och Tom Olander, VD för JOOL Invest, om förvärvet.

Gå till sidan för den extra bolagsstämman och ta del av allt informationsunderlag och dokumentation, till exempel av informationsunderlag för beslut om punkten sju (7) på dagordningen kan laddas ner här.

Datum
Tags

31 mars – 2023
Nyhet, Vinga