Navigo

"Navigo signalerar våra kärnvärden"

Intensifierar satsningen på navbolag • Tydliggör förankringen till Göteborg

Pegroco Invest byter namn till Navigo Invest efter en omställningsfas där
portföljen har renodlats. Bolaget spetsar strategin genom att fortsätta bygga
sina innehav kring navbolagen. En notering av stamaktien står också för
dörren.

– Vi ser framåt och skapar ett noterat finansiellt, kraftfullt och dynamiskt
investeringsbolag, med bas i Göteborg. Vi ser många synergier med våra navbolag,
däribland Vinga som nyligen förvärvades, säger styrelseordföranden Peter Sandberg
och tillägger:

– Vi är båda inriktade mot små och medelstora bolag, främst i Sverige men även i
resten av Norden. Nu ser vi att det börjar verka i praktiken också.

Peter Sandberg, styrelseordförande.

Det förra namnet, Pegroco står för Per Grunewald och company (där medgrundaren
Per Grunewald fortfarande är styrelseledamot).
Namnbytet är ett led i arbetet med att ytterligare förstärka positionen på
marknaden.

– Det blir ett tydligare varumärke som känns både modernt och i linje med vår
affärsidé och strategi, säger Robert Malton, som är affärsutvecklingschef med
ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

I dagsläget består Navigo av fyra navbolag i och med förvärvet av Vinga samt ett
antal strategiska börsinnehav.

– Jag gillar idéen med navbolag och vi fokuserar nu på den strategin. Andan är
densamma så det är ingen dramatisk process, men vi vill manifestera att vi går
vidare i nästa fas i utvecklingen, säger Peter Sandberg.

– Det är en bra plattform att bygga vidare på. Vi ser spännande möjligheter att bygga
såväl Chemgroup som Geogruppen till större navbolag. Sedan tidigare även
Calormet, säger Robert Malton.

Robert Malton, affärsutvecklingschef med ansvar för strategi, hållbarhet och IR-frågor.

Pegroco har utvärderat ett flertal namn men valde slutligen Navigo Invest. “Nav”
speglar vår strategi och affärsmodell, “Navi” handlar om att leda och stödja
entreprenörer i sin resa och har samtidigt anknytning till havet i och med Göteborg
och Bohuslän. “Go” signalerar framåtanda.

– Navigo signalerar våra kärnvärden, att vi är tillgängliga för entreprenörer och vårt
historiska arv som investeringsbolag med bas på Västkusten. Vi vill positionera oss
som den ledande aktören inom SME-segmentet med bas i Göteborg.
Det nya namnet skulle även vara internationellt gångbart då ambitionen är en mer
internationell aktivitet framöver.

– Vi var tidigt inne i venturebolag inom green tech. De idag börsnoterade bolagen
Alelion, Enviro och Mantex är företag vi i tidigt skede engagerat oss i, många har vi
även lett till börsen. Strategin att investera i tidiga faser men även venture-relaterade
bolag lämnar vi nu. Nu fokuserar vi på att bygga enligt vår navmodell som varit
mycket framgångsrik, exempelvis med bolag som Nordic Lift och Nordisk Bergteknik,
säger Peter Sandberg.

Hur ska ni jobba för att öka varumärkeskännedomen?

– Det står högt på agendan att sprida kännedomen. Preferensaktien är noterad
sedan 2015 och nu löper vi linan fullt ut genom att notera stamaktien (även om
formellt inga beslut är taget i skrivande stund). Då är det desto viktigare att göra
varumärket mer känt. Idag har vi fler än 250 stamaktieägare, och 1250
preferensaktieägare. Alla gynnas av att handeln är god i aktien, säger Peter
Sandberg.

Navigos stamaktie ska direktnoteras på First North Premier, samma lista där
preferensaktien redan är noterad (PEGR).

Datum
Tags

19 juni – 2023
Nyhet