Navigo

navigo logo

Navigos navbolag CalorMet Holding AB förvärvar Västerås Svets & Maskin-bearbetning AB – stärker kunderbjudandet för industriell värmebehandling i Norden

Pressmeddelande 2023-12-12

Västerås Svets & Maskinbearbetning AB (”VSM” eller ”Bolaget”) grundades 1989 och omsätter idag ca 25 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Bolaget har cirka 20 anställda och tillhandahåller legotillverkning av komplexa detaljer till svensk industri. Produktionen omfattar bland annat tunga ståldetaljer, fundament, verktygsmasking samt byggnation och montering av hela maskiner, verktyg och fixturer. Bolaget har sitt huvudkontor i Västerås och erbjuder sina tjänster till kunder över hela Sverige.

Marknaden för industriell värmebehandling står inför stora utmaningar. Kunderna söker möjligheter till energibesparingar, minskade emissioner och att ersätta det pågående tappet av kompetens för maskiner och processer inom värmebehandling. Med förvärvet stärker CalorMet sin kapacitet att driva utvecklingen för industriella ugnar utifrån ett kompetenscenter med resurser att leverera allt från förstudie till komplett anläggning.

 – Efter många års samarbete ser vi den här affären som ett naturligt steg där vi med storlek och kompetens får en bred plattform för fortsatt tillväxt då vi samtidigt också lyckats anställa två externa medarbetare för vår teknik och utveckling, säger Göran Magnusson, VD för CalorMet Holding AB.

 – Vi är glada över förvärvet av VSM, vilket markerar en milstolpe i navbolaget CalorMets framväxt. Bolagen kompletterar varandra väl och vi ser både affärsmässiga och organisatoriska synergier som kan införlivas, säger Victor Örn, VD för Navigo Invest AB.

Överenskommen preliminär köpeskilling uppgår till 5,7 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av CalorMets egen kassa och säljarreverser. VSM kommer att ingå i koncernen CalorMet Holding AB och parternas ambition är att affären ska slutföras i slutet på fjärde kvartalet med tillträde innan årsskiftet 2023/2024.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2023 kl. 18:00 CET.

Om CalorMet Holding AB

CalorMet Holding AB (”CalorMet”) bildades år 2021, då Navigo dels ombildade Nordic Furnaces AB, dels förvärvade Industrial Furnace Tech i Eskilstuna AB. CalorMet har 25 medarbetare och omsätter idag cirka 100 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. Koncernen tillhandahåller tjänster för industriell värmebehandling i Norden och har sitt huvudkontor i Göteborg men verksamheten utgår från Västerås med en enhet i Göteborg samt ett dotterbolag i Finland.