Navigo

navigo logo

Navigos Navbolag Chemgroup Scandinavia vinner ramavtal med över 1,100 verksamheter inom offentlig sektor

Navigo Invest ABs (publ) (”Navigo”) Navbolag Chemgroup Scandinavia AB (”Chemgroup”) har vunnit en upphandling med Adda Inköpscentral AB gällande inköp av kemikalier. Ramavtalet ger över 1,100 verksamheter inom 290 kommuner och 21 regioner möjlighet att handla kemikalier från Chemgroup. Ramavtalet gäller i fyra år med start den 15 februari 2024.

 – Vi är glada över det sätt som upphandlingen har gjorts på. Det är en tuff kravställning som vi vill leva upp till för att kunna leverera hållbar kemikaliehantering. Det är en spännande tid för kemikaliehantering, med omställning och nya EU-krav inom hållbarhet som kommer och då krävs det även att man tar ett nytt grepp om kemikalier. Chemgroup gör så att det blir lätt att välja rätt och få kontroll på kemikalierna säger Hanna Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB.

 – Detta visar på det stora värde Chemgroup kan tillföra organisationer, såväl privata som offentliga. Chemgroups kompetens kring vilka kemikalier som kan användas och vilka som behöver bytas ut, i kombination med hållbara leveranser gör att bolaget både kan leverera kundnytta i form av kostnadseffektivitet samtidigt som man hjälper organisationer att ställa om till en mer hållbar kemikaliehantering, Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 kl. 08:30 CET.

Om Chemgroup

Chemgroup Holding AB erbjuder genom de operativa bolagen Chemgroup Scandinavia AB och Sisource AB tjänster för att effektivisera kemikaliehantering och göra det enkelt för kunderna att efterleva lagkrav kring kemikaliehantering. Resultatet blir kostnadsbesparingar och en mer hållbar kemikaliehantering med bättre arbetsmiljö och miljöpåverkan.