Navigo

navigo logo

Navigos navbolag Vinga Group etablerar nytt affärsområde inom Wealth Management

Navigos navbolag Vinga Group breddar tjänsteerbjudandet inom förmögenhetsrådgivning med start i december 2023. Det nya affärsområdet Vinga Wealth Management kommer att fokusera på diskretionär och rådgivande portföljförvaltning med fokus på nordiska ränteinvesteringar.

Den nya rådgivningsverksamheten är centrerad kring skräddarsydda ränteportföljer anpassade till önskad avkastning och riskprofil. Erbjudandet vänder sig bland annat till kunder som vill nyttja fördelarna med en professionell förmögenhetsrådgivning, men som även vill delta mer aktivt i förvaltningen av sitt kapital.

– Vi vill möta den ökande efterfrågan på skräddarsydda investeringslösningar med fokus på nordiska företagsobligationer. Genom en portfölj av företagsobligationer ges möjlighet att uppnå god avkastning med större förutsägbarhet och mindre prissvängningar än på aktiemarknaden. I vår mening har tillgångsslaget en naturlig plats i väldiversifierade investeringsportföljer, säger Fredrik Löfnertz, VD på Vinga Wealth Management.

Vinga Group grundades 2010 och har huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Zürich. Det nya affärsområdet etableras i december 2023 och bygger vidare på Vinga Groups befintliga erbjudande inom ränteinvesteringar och skuldfinansiering till tillväxtbolag.

I teamet ingår, utöver VD:n Fredrik Löfnertz, även rådgivarna Mikael Henriksson och Johannes Westin. För portföljförvaltning ansvarar Stefan Westfeldt, som även är Chefsförvaltare för högräntefonden Vinga Corporate Bond. Totalt har teamet över 60 års samlad erfarenhet från den nordiska räntemarknaden, i roller inom rådgivning, mäkleri samt förvaltning i organisationer som Storebrand, Riksgälden, Volvo Treasury och Riksbanken.

– Etableringen av Wealth Management som separat affärsområde ger Vinga möjlighet att sätta fullt fokus på den nya affären. Det breddar produkterbjudandet samt kompletterar den befintliga affären inom corporate finance och investeringsrådgivning. Vi tror att det här är ett perfekt tillfälle att aktivt marknadsföra en exponering mot den nordiska räntemarknaden, säger Tom Olander, grundare av Vinga Group.

Läs mer på vingagroup.com/wealth

Om Vinga Group

Vinga grundades 2010 och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom företagsfinansiering och investeringsrådgivning. Genom internationell räckvidd och placing power ger Vinga investerare och tillväxtföretag åtkomst till den nordiska kapitalmarknaden. Med över 200 transaktioner och 18 miljarder i rest kapital tillhör Vinga marknadsledarna inom obligationsfinansiering till nordiska tillväxtbolag. Sedan 2023 ägs Vinga Group av Navigo Invest.

Läs mer på www.vingagroup.com