Navigo

navigo logo

Navigos Navbolag Vinga Group förvärvar majoritetspost i SIP Nordic Fondkommission AB – breddar erbjudandet och växer i värdekedjan

SIP Nordic Fondkommission AB (”SIP Nordic” eller ”SIP”) är ett svenskt privatägt tillståndspliktigt värdepappersbolag som grundades 2006. Bolaget är en arrangör och distributör av placeringsprodukter för privatpersoner, företag och institutioner. För det senaste räkenskapsåret som avslutades 2023-06-30 redovisade SIP Nordic en omsättning om 166 Mkr. Bolaget har ett 20-tal medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Flera av bolag inom Vinga är idag anknutna ombud till SIP Nordic vilket gör att affären väntas medföra en rad synergier.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva en majoritetspost i SIP Nordic Fondkommission AB. Förvärvet av SIP passar utmärkt som ett komplement till Vinga då flera av Vingabolagen redan är anknutna ombud till SIP. Förvärvet är ett bra exempel på hur vi gör tilläggsförvärv i våra Navbolag enlighet vår affärsmodell, kommenterar Joakim Winggren, portföljbolagsansvarig för Vinga Group i Navigo Invest AB (publ).

– Sedan Navigo Invest förvärvade Vinga tidigare under 2023 har vi haft en kontinuerlig dialog med Navigo, där vi gemensamt undersökt möjligheterna att genomföra en affär. Vi ser fram emot möjligheten att få fortsätta bygga SIP tillsammans med Vinga och Navigo under kommande år”, säger Mats Halvorsen, VD på SIP Nordic Fondkommission AB.

– För oss ger affären direkta synergier i och med att SIP och Vinga till stor del delar operativt flöde. Vi får också möjligheten att påskynda vår framtida målsättning om att utöka vårt förvaltade kapital med verksamheter inom Asset Management och Wealth Management”, kommenterar Joakim Winggren.

Vinga Securities Holding AB har signerat förvärvsavtal med SIP Nordic Konsult AB avseende 51 procent av aktierna i SIP Nordic Fondkommission AB. Övriga 49 procent avses förvärvas av ett nytt bolag bestående av fyra utav SIP Nordics nuvarande ägare. Förvärvet är villkorat, utöver sedvanliga godkännanden, godkänd ägarprövning av Finansinspektionen. Tillträde väntas ske efter Finansinspektionens godkännande samt genomförd due diligence.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2023 kl. 08.30 CET.

Om Vinga Group

Vinga grundades 2010 och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom företagsfinansiering och investeringsrådgivning. Genom internationell räckvidd och placing power ger Vinga investerare och tillväxtföretag åtkomst till den nordiska kapitalmarknaden. Med över 200 transaktioner och 18 miljarder i rest kapital tillhör Vinga marknadsledarna inom obligationsfinansiering till nordiska tillväxtbolag. Sedan 2023 ägs Vinga Group av Navigo Invest.