Navigo

navigo logo
Nordic Lift såldes till TK Elevator “Lyckad exitstrategi att hitta rätt köpare vid rätt tillfälle”
Navigo hittade en strategisk köpare till navbolaget Nordic Lift vilket gav ett rekordhögt premium.
Läs mer

Nordic Lift såldes till TK Elevator

Navigo hittade en strategisk köpare till navbolaget Nordic Lift vilket gav ett rekordhögt premium.

– Köparen gjorde ett strategiskt bra val då de kunde utöka verksamheten, i detta fallet geografiskt. Det är i de lägena som man kan få ut en bra köpeskilling, säger Joakim Winggren som är vice vd och investeringsansvarig på Navigo.

Joakim Winggren, vice vd och investeringsansvarig på Navigo.

Nordic Lift är ett bra exempel på Navigos affärsmodell: identifiera lämpligt målbolag, implementera strategin för att bygga värde, samt realisera dessa värden, till exempel genom en industriell försäljning.

Navigo steg in på hissmarknaden 2016 när Varbergsbaserade RC Hisservice köptes upp. Bolaget hade en stark marknadsposition i Västsverige och var inriktad på en stor andel nyförsäljning. I övrigt var marknaden relativt fragmenterad. Mot denna bakgrund beslöt Navigo att etablera det som sitt nav-bolag i branschen under namnet Nordic Lift. 

Målet var att växa organiskt och att göra regionala och produktkompletterande tilläggsförvärv. Året därefter köpte Hissteknik i Göteborg upp, inriktade på service och underhåll. 

Ett tag senare förvärvades Wennergrens med kunder främst i Sjuhäradsbygden, vilket skedde 2019 och fusionerades in 2020.

”Bättre företagskultur med gemensam koncernledning”

Navigo avvaktade till en början med att tillsätta en koncernchef för gruppen. Detta skedde i början av 2020 och var ett avgörande steg för att få ihop gruppen och få en bättre styrning på verksamheten. I samband med detta anställdes också en finanschef för hela koncernen. Att ha en bra koncernledning som driver dotterbolagen och att hantera de olika företagskulturerna, är en av de viktigaste lärdomarna från resan med Nordic Lift: 

– Det är viktigt att få in rätt person som koncernchef, som har förmåga att förstå de olika bolagens företagskulturer. Vi skapade grupper från dotterbolagen vilket ökade förståelsen mellan bolagen. Detta ledde till att vi lättare kunde låna ut personal till varandra, dela på försäljning och till och med offerera på ett annat sätt än tidigare.

Förvärvsresan fortsatte i början av 2021 då Globus TT i Nyköping och Rikshiss i Göteborg köptes upp, där den senare snart kom att fusioneras med Hissteknik i Göteborg. Koncernen hade nu växt i omsättning från 80 miljoner kronor till 240 miljoner kronor.

En ny strategiplan sjösattes under våren 2021 för att öka lönsamheten. Denna fokuserade på modernisering av befintliga hissar, service, reparationer och underhåll. Installationer av nya hissar tonades ned och satsningen inriktades på de projekt som var riktigt lönsamma. 

Ett mål sattes upp om att nå en ebit på 8-9 procent och att öka omsättningen till 500 miljoner kronor.

“Motbud öppnade upp för fler intressenter”

Våren 2021 ställdes Navigo för ett vägval. När de skulle göra ytterligare förvärv fick de istället ett motbud om att sälja Nordic Lift.

– Vi kände inte att vi var klara med resan och tyckte vi hade börjat bygga ett bra bolag med fin lönsamhet. Vi var då bara 1,5 år in på den femåriga strategiplanen men ville ändå lyssna på erbjudandet. 

I det läget kontaktade Navigo även andra potentiella industriella köpare. Ett av dem var TK Elevator Sweden (tidigare Thyssenkrupp Elevator Sweden) trädde fram som intressent. Bolaget hade fram tills dess varit inriktad på Stockholmsområdet, men var intresserade av att expandera västerut.

– Deras bud var klart bättre än de förväntningar vi hade!

Vid förhandlingsbordet satt då ett industrikonglomerat som omsatte 80 miljarder, vilket kan jämföras med Nordic Lifts 250 miljoner kronor. Processen var krävande, men i juli 2022 var de överens. Nav-bolaget såldes till TK Elevator med en tilläggsköpeskilling som var beroende av utfallet för helåret 2022, vilket visade sig vara ett lönsamt drag.

“Sammanhållet förvärvsjobbet lade grunden”

Att resan blev så bra berodde på allt jobb som lagts ner, framhåller Joakim Winggren.

– Vi hade en jätteduktig vd och finanschef (Mats Gustafsson och Jesper Henrysson) som har förverkligat strategin. Vi jobbade helt med förvärvsdelen, att bygga upp koncernen med de bolagen. Den nya koncernorganisation gjorde att vi fick en koncernchef och en finanschef som höll ihop hela koncernen.

Timingen på affären blev lyckosam även om det skedde långt tidigare än planerat.

– Det var bra! Framför allt för köparen. Det var ett strategiskt bra val för dem. Det är i de lägena som man kan få ut en bra köpeskilling. Hade vi väntat med att sälja hade vi nog ökat omsättningen och vinsten, men kanske inte hittat en så kvalificerad strategisk köpare. Dessutom har värderingarna av bolag gått ner sedan generellt på grund av en oroligare marknad med högre räntor och inflation.

– Målet var en IRR på 15 procent, och nu blev det 50 procent, bland de bästa investeringarna vi någonsin gjort.

“Hade kunnat fortsätta bygga kassaflödet”

Avyttring är en av tre exitstrategier för Navigo. Börsnotering eller få bolaget att fortsätta växa för att skapa kassaflöde till moderbolaget, är två andra strategier. Alla dessa alternativ låg på bordet, vid tiden för försäljning. 

– Hade vi behållit bolaget i 10 år hade vi nog kunnat bygga ett miljardbolag med en bredare verksamhet och förvärva i närliggande områden, till exempel med bolag som tillverkar entrélösningar och larmsystem med tillhörande jourverksamhet. Denna lite längre vision skulle kunna skapa kassaflöde till moderbolaget, eller kunna leda till börsnotering.

Vinsten från försäljningen ska sedan investeras i nya nav-bolag. 

– Vi har faktiskt gjort flera förvärv och etablerat nya navbolag: Vinga, Chemgroup och Geogruppen, redan i början av detta året som det finns potential att bygga vidare på.

Datum
Tags

9 augusti – 2023
Nyhet