Navigo

navigo logo

Nordisk Bergteknik ställer om inför nya hållbarhetsdirektivet

Nordisk Bergteknik arbetade under 2023 med att anpassa sig till det nya lagkravet för hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

– Det blir en mer omfattande rapportering, men det kommer också bli lättare att jämföra vad bolag faktiskt gör på hållbarhetsområdet, säger Åsa Ekberg, som är hållbarhetsansvarig i koncernen.

Syftet med den nya lagstiftningen är bland annat att motverka greenwashing. Det arbete som görs måste vara förankrat i konkreta strategier, initiativ, åtgärder och mätbara resultat.

En dubbel väsentlighetsanalys har genomförts för att identifiera vilken påverkan verksamheten har på människa och miljö samt hur verksamheten påverkas finansiellt av hållbarhetsfrågor.

I väsentlighetsanalysen ska inte bara risker och påverkan kartläggas, utan även möjligheter.

“Vi vill få ner utsläppen så mycket som möjligt”

Nordisk Bergteknik har nyligen antagit mål om att minska utsläppen med 90 procent fram till år 2050, med ett mer kortsiktigt mål för 2030 och koncernen för löpande en dialog med kunder och underentreprenörer.

– Vi vill få ner utsläppen så mycket som möjligt, men vår utmaning finns framför allt i värdekedjan, säger Åsa Ekberg. 

Hon framhåller att dotterbolagen är väldigt innovativa. 

– Det sker så många bra initiativ i de olika bolagen i koncernen som inte alltid uttryckligen benämns i termer av hållbarhet, men ofta är det precis det som det handlar om.

Datum
Tags

16 april – 2024