Navigo

navigo logo

Nordisk Bergteknik vill växa med oförminskad styrka “Att utveckla och förvärva bolag är en del av vårt DNA”.

Under Teknikdagen presenterade CFO Johan Lundqvist Nordisk Bergteknik där bolaget bland annat svarade på frågor om tillväxt och förvärv.

Nordisk Bergteknik har gjort ett 30-tal förvärv sedan starten 2016 och har för närvarande 23 operativa dotterbolag, med det gemensamma målet att bygga det moderna samhället. Nordisk Bergteknik är positionerade under de riksentreprenörer som projekterar stora infrastrukturjobb där Nordisk Bergteknik kan kontrakteras för bland annat berghantering och grundläggning.

– Vi tar inte projektrisker som huvudentreprenörerna gör. Vi har en bra prismodell där vi får betalt per enhet, som till exempel ton eller arbete per meter.

"Vill växa med våra kunder"

“Fortsätter öka inre effektiviteten”

Johan Lundqvist berättade att en stor del handlar om att öka den inre effektiviteten, vilket kan handla om personalutveckling, samordning av inköp på central nivå och marknadskoordinering med mera.

Nordisk Bergteknik har flera stora kunder. Ett exempel är att prospektera för nya malmådror åt Boliden då gruvnäringen har ett ständigt uppdämt behov av att  hitta nya brytningsområden.

Andra välkända kunder är Skanska, PEAB, LKAB, NCC och Veidekke.

Johan Lundqvist, CFO Nordisk Bergteknik.

“Vill växa med våra kunder”

På den efterföljande frågestunden kom frågor om tillväxt och förvärv. Bland annat om bolaget ska växa utanför Norden.

–  Vi vill vara starka på den nordiska marknaden först och främst, men utesluter inte detta. Möjligheten finns att växa med våra kunder, till exempel genom Boliden, men även på leverantörsidan, exempelvis med Epiroc eller Sandvik.

Kan öka serviceerbjudandet

Utifrån den förvärvshistorik som bolaget byggt upp sedan starten kom frågan om det fortfarande finns fler förvärv att göra. Det korta svaret på det är, ja:

– Marknaden är fortfarande fragmenterad. Vi är en av de större aktörerna, sedan finns det en mängd andra aktörer. Vi kan även bredda oss i servicedelen, till exempel inom gruvor där vi växer med kunderna. Att förvärva är en del av vårt DNA.

Det kom också frågan om trender inom infrastruktur. Johan Lundqvist berättade att de noga håller koll på den politiska styrningen, till exempel genom nationell transportplan i Norge eller tioåriga planer från Trafikverkets sida i Sverige.

– Det är en del av vår strategiska inriktning: Vi ska finnas där de projekten rullas ut och vara en stark partner till de bolag som tar de projekten i egenskap av huvudentreprenör, avslutar Johan Lundqvist.

Se hela presentationen här.

Datum
Tags

27 oktober – 2023