Navigo

navigo logo

Nordisk Fjellsikring blir marknadsledande efter fusion

I september fusionerades Visinor Fjell och Gjerden Fjellsikring och bildade Nordisk Fjellsikring för att bli Norges ledande bolag inom bergförstärkning.

– Detta är nu vårt största enskilda dotterbolag, säger Andreas Christoffersson, som är koncern-vd på Nordisk Bergteknik.

Nordisk Fjellsikring tar uppdrag från såväl stat och kommun som den privata sektorn och andra entreprenörer. Tjänster som erbjuds är bergssäkring, betongsprutning, tunnelsäkring och installation av säkerhetsstängsel.

Efter sammanslagningen kan bolagen nu dra nytta av varandras specialkompetenser och erfarenheter för att öka sin effektivitet och samla resurser inför större projekt, vilket möjliggör erbjudande av mer skräddarsydda och omfattande tjänster.

– Sammanslagningen har varit ett önskemål från bolagen själva, vilket känns bra. Vi har blivit mycket starkare tillsammans och är en stabil kraft i marknaden att räkna med. Inga jobb är för stora för oss inom fjellsikring, säger Oddbjørn Røed, som är Norgechef för Nordisk Bergteknik sedan sex år tillbaka.

 

"Vi är en stabil kraft i marknaden"

Oddbjørn Røed, Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Bergförstärkningsarbete innefattar allt ifrån akutinsatser efter ras till planerat underhållsarbete och uppgradering av säkerhet, och insatserna spänner över hela Norge och även Sverige.

– Målet är att vara en komplett underleverantör till huvudentreprenörerna där vi kan sätta ihop ett paket som ingen annan har möjlighet att göra. Fusionen var det sista steget för att kunna få ut maximala synergier och gör oss beredda för att ta fler kontrakt, säger Oddbjørn Røed.

Bolaget har anställda med bilar och utrustning i hela Norge genom sex avdelningar och kan rycka in på kort varsel.

– Vi är bra på adhoc-lösningar och kanske det mest mobila bolaget inom vårt fält, säger Vegar Gjerden som är operativ chef för Nordisk Fjellsikring.

Vegar Gjerden, operativ chef för Nordisk Fjellsikring.

Ser redan positiv effekt

Tidigare hade bolagen olika resurser vad gäller utrustning som liftar och lastbilar respektive truckar, men nu kan arbetslagen snabbt dela resurser och säkra den utrustning som behövs för de olika uppdragen.

– Nu har vi alltid rätt utrustning till rätt jobb på rätt plats. Vi ser redan effekt av detta och har ökat produktiviteten, säger Vegar Gjerden.

Bolagen började samarbeta tätare i mars och ett halvår senare var fusionen formellt ett faktum. På denna tid har omsättningen ökat. 

 – Det har varit en succé så här långt! Det är imponerande, framhåller Vegar Gjerden.

Det är inte första gången som Nordisk Bergteknik har fusionerat flera bolag i samma bransch. Norsk Fjellsprengning och Fjellsprenger har till exempel slagits ihop med Vestfold Fjellboring för att bilda Nordisk Fjellsprengning.

– Det var en naturlig sammanslagning då de olika bolagen hade samarbetat sedan 2017. Vi såg fördelarna med att kombinera verksamheterna i stället för att fortsätta som separata enheter, säger Andreas Christoffersson.

Andreas Christoffersson, koncern-vd på Nordisk Bergteknik.

För bergförstärkningsbranschen har det blivit fler jobb, dels på grund av hårdare regler, men också på grund av klimateffekt som medfört fler insatser mot skred och ras.

Förutom en stor marknad för underhåll av befintliga tunnlar måste Norge anpassa sitt regelverk till EU:s lagstiftning. Det handlar främst om att förbättra belysning men även om breddning i vissa fall eller förstärkningar och breddning.

– Vi är redo för eftersäkring, bultning och sprutbetong med 180 anställda som är väl förberedda för när de uppdragen kommer, säger Vegar Gjerden.

ddddd

När dessa anbudsförfarande inleds är inte klart i skrivande stund.

– Men vi vet att det kommer att leda till ett ökat underhåll. Vi har inte sett tidsplanen än, men det kommer att bli en större första rejäl åtgärd och sedan medför det också ett ökat underhåll, säger Andreas Christoffersson.

En viktig pusselbit i sammanhanget är Nordisk Bergtekniks förvärv av Snemyr Betongsprutning som kommer att kunna verka som leverantör.

Fördelen med arbete i tunnel, alltså under jord, är att det inte är lika säsongsberoende som ovan jord, då arbete inte får ske på kallt och snötäckt berg.

– Med stora avtal som sträcker sig över flera fylken och flera regioner, kommer vi att kunna planera säsongen bättre, säger Andreas Christoffersson.

– Vi är väl positionerade för både jobb ovan och under jord och målet är att Nordisk Bergteknik-koncernen ska bli den föredragna partnern för allt inom gruvindustrin i Norden, slår Oddbjørn Røed fast.

 

Datum
Tags

20 oktober – 2023