Navigo

navigo logo

Ny regionkund – viktigt steg för Chemgroup

Chemgroup har vunnit Region Östergötlands upphandling om att leverera ett kemikaliehanteringssystem. Vd:n “Vi vill skapa resultat hos kunderna, inte bara leverera ett system för att säga att man följer lagen”

– Det är stort för oss då det innefattar många verksamheter, alltifrån sjukvården till trafik- och kulturverksamhet. Avtalet möjliggör ett samarbete över 10 år och det är många som kommer att använda våra tjänster, säger den nytillträdde vd:n och medgrundaren Hanna Björklund.

Region Östergötland blir den andra regionen som anlitar Chemgroup, då de idag levererar till Region Jönköping. 

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Jönköping. Vi har levererar systemet Chemgroup Pro och anpassat det till regionens verksamhet. Systemet ska hjälpa användarna att säga till: “Här är något som är farligt, kan man hitta ett annat alternativ?” Vissa farliga kemikalier behövs i verksamheten, men då kan systemet hjälpa till att påminna om att leta efter alternativ efter en viss tid. Kemikaliebranchen utvecklas löpande och nya kemikalier kommer på marknaden.

Vad hoppas ni detta leder till?

– Att utöka kundbasen med både regioner och universitet och skapa resultat hos kunderna för en hållbar kemikaliehantering. Vi vill inte leverera ett system bara för att kunna ticka i en box. Vi vill minska mängden farliga kemikalier hos kunderna och därmed minska riskerna för människa och miljö.

Lagkraven är samma för alla som hanterar kemikalier. Klarar systemet av det mesta själv eller krävs mycket support från er?

– Systemet klarar av mycket och informerar användaren om vad som behöver göras; exempelvis vilka kemikalier man ska plocka bort eller riskbedöma. Utmaningen ligger i att faktiskt göra det sen. Det är en stor utmaning med substitution, att genomföra det i praktiken. Detta upplevs som utmanande för de flesta verksamheter, stora som små men med vår hjälp får våra kunder en hjälpande hand och på så sätt en mer hållbar verksamhet.

Finns det någon kemikaliegrupp som är extra svår att ersätta?

– Ja, konserverande kemikalier inom vården är svåra att ersätta, men då är det viktigt att hanteringen är noggrann så personalen som arbetar med kemikalierna är skyddade samtidigt som avfallet hanteras på rätt sätt. Tack vare stark lagstiftning inom Europa har det hänt väldigt mycket inom kemiindustrin. För tio år sedan till exempel var det mycket som inte gick att ersätta. Tack vare lagstiftningen så tvingas tillverkare att utveckla bättre kemikalier och nu går utvecklingen mot bättre kemikalier allt snabbare. 

Pegroco äger sedan några veckor tillbaka 51 procent av Chemgroup. Vad betyder det att ha Pegroco som majoritetsägare? 

– De tillför kraft och erfarenhet i tillväxtresan framåt och en kompetens i styrelsearbetet om vad vi ska fokusera på. 

Är det en partner för finansieringshjälp?

– Inte i det korta perspektivet, mer kompetensmässigt och strategiskt. Vi har samtidigt en uttalad tillväxtstrategi och då är Pegroco en stor hjälp och förutsättning.

Vad har ni för planer framöver?

– Vi har en tydlig tillväxtplan framöver att fortsätta att utvecklas och erbjuda ett större utbud av tjänster och logistiklösningar, säger Hanna Björklund och fortsätter:

– Det gäller att få in rätt kemikalier i verksamheten från början och har man redan tagit in produkter som behöver ersättas så behöver det destrueras. Men i den bästa av världar, så tar man inte in dem.

Är det något du vill tillägga?

– Det är väldigt viktigt för oss på Chemgroup att skapa resultat ute hos våra kunder, inte bara leverera ett system för att säkerställa lagkrav. Vi mäter hela tiden aktiviteter för att göra miljö- och arbetsmiljöförbättringar. Det är otroligt viktigt!

Datum
Tags

16 februari- 2023
ChemgroupNyhet