Navigo

navigo logo

Pegroco Invest exklusiv rådgivare i skapandet av ledande aktör på nordiska marknaden för byggisolering

Pegroco Invest, har agerat som exklusiv finansiell och affärsstrategisk rådgivare till det norska familjeföretaget BEWi AS som bildar en av Nordens ledande aktör.

Bildandet av BEWI Group har skapats genom förvärv av den finska råvaruproducent Styrochem Oy från Private Equity bolaget Verdane Capital samt förvärv av två nordiska cellplastverksamheter från den börsnoterade engelska förpackningskoncernen DS Smith PLC. De enheter som ingår i nya BEWi Group har före fusionen en sammanlagd budgeterad omsättning 2014 på ca 1,7 miljarder SEK.

Private Equity-fonden Verdane Capital har även investerat i det svenska dotterbolaget BEWI Group för att vara med och delaktig i det nya BEWI Group.

BEWi utvecklar och säljer produkter av cellplast (”EPS”) både för förpacknings- och byggisoleringsmarknaderna. Bolaget är ett av de ledande företagen i Norden inom både produkt- och produktionsutveckling. Med strategiskt placerade produktionsenheter servar man kunder över hela regionen.

BEWi hade genom sitt svenska dotterbolag Genevad redan påbörjade en konsolidering av byggisoleringsmarknaden när man tidigt våren 2013 kontaktade Pegroco. Syftet var att få hjälp med att påskynda processen, både finansiellt och affärsstrategiskt. Pegroco anlitades för att ta fram en strategisk plan, bistå vid analys av möjliga förvärvsobjekt och resa kapital för finansiering av potentiella förvärv. Verdane Capital identifierades tidigt som en intressant strategisk och finansiell partner, bl.a. för sitt portföljbolag råvaruproducenten Styrochem Oy. Vidare identifierades det engelska börsnoterade DS Smiths med cellplastverksamheter i Sverige och Danmark som intressanta förvärvsobjekt.
Pegroco uppdrogs att knyta första kontakten med Verdane, att presentera affären och dess synergier samt att löpande bistå BEWi under genomförandet av affärerna.

Thomas Brue har varit ansvarig på Pegroco: ”Det har varit ett nöje att arbeta med BEWi. BEWi har en imponerande kombination av entreprenörskap och industriellt kunnande som vi är övertygande kommer göra dem till det ledande bolaget i Norden inom sin bransch. Det har varit en utmaning, minst sagt, att knyta ihop en affär med så många intressenter, trots att affärens logik har varit odiskutabel för alla inblandade. Men med en god portion envishet och tålamod så har vi nu resultatet, ur ett antal mindre enheter har vi skapat en stark industrikoncern med en spännande framtid. Vi är mycket nöjda med den finansiella och affärsstrategiska rådgivning Pegroco har kunnat bidra med under processen och även med de kontakter som vi kunnat skapa.”

Christian Bekken är CEO i BEWi Group: ” Vi är mycket nöjda med det bistånd som vi fått från Pegroco under hela processen. Det här är en industriellt sett mycket sund affär, som passar BEWIs tillväxtfilosofi och stärker vår marknadsposition. EPS är vår kärnbusiness och ett material med fantastiska egenskaper. Vi ser stora möjligheter att utveckla marknaden både på isolerings- och förpackningssidan. Med fusionen skapar vi en vertikalt integrerad koncern, från råvara till färdig produkt, med stora samordningsfördelar i produktutveckling, produktionsplanering, samt inte minst i kundservice. Cellplastmarknaden är mycket konkurrensutsatt och att ha hög effektivitet i hela värdekedjan är absolut nödvändigt.”

För frågor kontakta Thomas Brue, Partner, Pegroco Invest,

Pegroco Invest är ett privatägt investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag i primärt Norden. Pegroco har för närvarande 10 investeringar i varierande branscher.
Pegroco kombinerar investeringsverksamheten med ett tjänsteerbjudande inom corporate finance och affärsutveckling såsom kapitalanskaffning, företagsöverlåtelser samt övrig strategisk rådgivning. I många fall kombinerar vi investerings- och tjänsteverksamheterna genom att både organisera och själva delta i investeringsprocessen.

I nya BEWi Group ingår följande enheter:
BEWi StyroChem: råvaruproduktion i en anläggning i Finland.
BEWi ThermiSol: produkttillverkning i fyra anläggningar i Sverige.
BEWi Packaging: emballageproducent med två anläggningar i Sverige.
BEWi Flamingo: emballageproducent med fyra anläggningar i Danmark.

BEWi Holding Norge är fortsatt ett fristående bolag och ingår inte i BEWi Group. BEWi Holding Norge
äger bolagen BEWi Produkter, BEWi Polar och BEWi Norplasta.

Verdane Capital har funnits sedan 2003 med över €700 miljoner i förvaltat kapital.

Datum
Tags

12 augusti – 2014                                                                      Nyhet