Navigo

navigo logo

SAA Svalbard i vinter igen!

Svalbard i vinter igen!

Avtal är nu klart för kommande vinter att hålla beredskap för ambulanstransporter från Svalbard till det Norska fastlandet. SAA kommer att stationera en Learjet 35 i Tromsö under perioden 15 November 2012 till den 15 April 2013.

Datum
Tags

23 september – 2012                                                                 Nyhet