Navigo

navigo logo

Pålab förstärker slänt för Förbifart Stockholm

När viktiga E4 Förbifart Stockholm tar form har Pålab fått uppdraget att förstärka en slänt vid Vårby Backe norr om Kungens Kurva. Detta sker på uppdrag av Trafikverket genom Hochtief Infrastructure.

Berget behöver förstärkas och släntens lutning i området är brant. Nedanför slänten ska det schaktas för framtida installation av ledningar. Slänten måste därför förstärkas och anpassas för en påbyggnad som är mindre underhållskrävande och mer estetisk.

Det handlar om en 100 meter lång sträcka där Pålab installerar hammarband och förankringsstag i en befintlig rörspont samt förankringsstag och sprutbetong i slänten.

– Det som utmärker projektet är att det handlar om en ganska lång bergborrning för stagen med ovanligt lång förankringslängd och som vanligt när man jobbar intill en väg så är det en utmaning att jobba på en begränsad yta, berättar Lars Rasmusson som är affärsområdeschef på Pålab.

Fakta Pålab

Pålab erbjuder helhetslösningar inom grundläggning med fokus på pålning, spontning och grundförstärkning. Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, mark- och anläggning samt infrastruktur.

Bolaget grundades 2003 och förvärvades av Nordisk Bergteknik 2019 i form av helägt dotterbolag. Pålab har sitt huvudkontor i Kungälv.

VD: Björn Peterson

Lars Rasmusson, affärsområdeschef Pålab.

Berget behöver förstärkas och släntens lutning i området är brant. Nedanför slänten ska det schaktas för framtida installation av ledningar. Slänten måste därför förstärkas och anpassas för en påbyggnad som är mindre underhållskrävande och mer estetisk.

Det handlar om en 100 meter lång sträcka där Pålab installerar hammarband och förankringsstag i en befintlig rörspont samt förankringsstag och sprutbetong i slänten.

– Det som utmärker projektet är att det handlar om en ganska lång bergborrning för stagen med ovanligt lång förankringslängd och som vanligt när man jobbar intill en väg så är det en utmaning att jobba på en begränsad yta, berättar Lars Rasmusson som är affärsområdeschef på Pålab.

Pålab har just nu en borrigg på plats vid arbetsområdet som ligger intill en bro med en befintlig gångbana ovanför arbetet, som skyddas genom Pålabs insats.

Trafiken är omledd men det pågår breddningsarbeten på E4 parallellt med säkringen av slänterna.

För att utföra arbetet med att täcka över slänten med sprutbetong kommer Pålab att anlita en underleverantör. Detta innan en skyddande mur ska täcka över arbetet.

Pålab har tidigare varit underentreprenör till Hochtief Infrastructure vid några tillfällen.

– Det senaste var att vi pålade ett brofäste åt dem. Vi har ett gott samarbete med dem som jag tror båda parter tycker fungerar bra, säger Lars Rasmusson.

Tidsplanen är att arbetet med slänten ska vara klart vid årsskiftet.

Fakta E4 Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an väster om Stockholm, 21 kilometer lång tunnel med 6 nya trafikplatser. Stora delar i tunnel nära stadsmiljö, bland annat under Mälaren.

Förbifart Stockholm binder ihop norra och södra Stockholm och är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion och göra att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Hela projektet inleddes 2016 och ska vara klart 2030.

Totalkostnaden är 41,7 miljarder kronor.

Läs mer på Trafikverkets hemsida. 

Datum
Tags

2 november – 2023