Navigo

navigo logo

Pegroco avyttrar Mechanum

Mechanum är en auktoriserad flermärkesverkstadskedja som utför service, reparationer, skadereparationer inklusive garanti-, däck- och glasarbeten på personbilar och transportbilar. Bolaget grundades 2008 och har idag åtta service- och skadeverkstäder i Sverige med drygt 300 medarbetare.

Mechanum är auktoriserade för 14 bilmärken och har på senare tid även slutit avtal med flera renodlade elektriska bilmärken, vilket bekräftar bolagets framstående kompetens för att hantera elbilar. Bolaget har haft god tillväxt med positivt resultat de senaste åren, under 2022 hade bolaget cirka 500 MSEK i omsättning. Verksamheten finns framförallt i Göteborg och Malmö, men inkluderar även en renodlad elbilsverkstad i Stockholm.

– Vi är glada över möjligheten att köpa loss ägarandelarna från våra största ägare. De har varit ett starkt stöd under bolagets resa och vi ser nu fram emot att fortsätta den framgångsrika utvecklingen. Vi tror starkt på konceptet med auktoriserad verkstad och är stolta över att representera så många starka varumärken, säger Mathias Augustsson, VD, Mechanum Sverige AB.

– När vi först investerade i Mechanum 2017 befann sig bolaget i en turnaround-situation. Det är glädjande att se att bolagets styrelse, ledning och medarbetare sedan dess vänt bolaget till lönsamhet och dessutom ökat omsättningen, huvudsakligen organiskt, med över 60%. Vi är glada över att lämna över stafettpinnen till familjen Augustsson, bolagets ledning och tillika grundare, att nu styra Mechanum vidare i sin tillväxtresa, säger Joakim Winggren, vice VD, Pegroco Invest AB.

Pegroco säljer sin totala andel om 36,72% i Mobility Group Nordic AB som äger 95,75% i Mechanum Sverige AB. Köpeskillingen motsvarar ett aktiepris om 120 MSEK varav 75% betalas kontant vid tillträde och resterande del via revers till köparna. Pegrocos IRR uppgår till 12% på investerat kapital. Stamaktiens substansvärde per senaste redovisade kvartal (2022-09-30) påverkas endast marginellt av transaktionen. Förvärvet är föremål för godkännanden av bolagets avtalsparter samt sedvanligt slutförande av finansiering från köparnas sida. Tillträde väntas ske kring halvårsskiftet 2023.

Denna information är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 08:45 CET.