Navigo

navigo logo

Pegroco Invest AB senarelägger publicering av årsredovisning för 2021

Pressmeddelande 01 april 2022

Publicering av årsredovisning 2021 är framflyttad och kommer offentliggöras vecka 15, 2022, istället för som tidigare aviserats vecka 13.