Navigo

navigo logo

Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2021

Pegrocos årsredovisning för 2021 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i början på maj och kan beställas från Pegrocos hemsida på ovanstående länk.