Navigo

Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2022

Pressmeddelande 30 april 2023

Pegrocos årsredovisning för 2022 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i slutet på maj och kan beställas från Pegrocos hemsida på ovanstående länk.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco kontakta:

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Informationen är sådan som Pegroco Invest är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-30 10:00 CET.