Navigo

navigo logo

Pegroco ny majoritetsägare i Chemgroup – “Tillsammans blir vi starkare”

Pegroco Invest blir ny majoritetsägare i det göteborgsbaserade företaget Chemgroup. Tillsammans ska de accelerera bolagets ambitiösa tillväxtresa.

– Vi ser mycket positivt på att Pegroco nu blir delägare i bolaget. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt tjänsteerbjudande, säger Chemgroups grundartrio, Hanna Björklund, Pär Björklund och Jonas Wiktor.

Chemgroup arbetar för en enklare och grönare kemikaliehantering. Målet? Att det ska bli lika enkelt att hantera kemikalier som det är att sortera muttrar och skruvar. 

– Vi erbjuder en tjänst för att effektivisera kemikaliehantering och göra det enkelt att efterfölja alla lagkrav kring kemikaliehantering. Resultatet blir en väsentlig förbättring av våra kunders miljöpåverkan. Både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö, berättar Jonas Viktor. 

Chemgroup har sin bas i östra Göteborg. Där arbetar ett team på 16 personer, bestående av kemister, toxikologer miljöspecialister, systemutvecklare samt administratörer. Det är dock inte bara en västsvensk kundbas – företaget har kunder över hela Sverige, och även enstaka kunder i Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike, Japan och USA.

Marknaden visar ett ökat behov

I takt med hårdare efterlevnadskrav inom miljö och hållbarhet är kemikalier och dess hantering en alltmer central fråga. 

Hanna Björklund, tillträdd VD för Chemgroup

Pegroco ser goda möjligheter i en spännande bransch. 

– Bolaget utgör basen för en ny tillväxtresa inom ett intressant område. Med tanke på ökade krav finns det goda möjligheter för bolaget att hjälpa sina kunder att möta kraven och bli mer konkurrenskraftiga, säger Victor Örn.

Chemgroups ledord stavas hållbar kemikaliehantering. I grund och botten handlar det om att använda så hälso- och miljömässigt bra kemikalier som möjligt. Rätt kemikalie med rätt hantering helt enkelt. Chemgroup konsulterar även kunder att tänka kostnadseffektivt gällande kemikalier. 

– Kemikalier är fantastiskt. Det är ju grunden till att vi kan ha en effektiv produktion och göra mycket innovativa saker. Rätt kemikaliehantering i kombination med en effektiv logistik och även att inte köpa hem mer kemikalier än vad som behövs i verksamheten. Då kan man även nå kostnadseffektivitet. Det kallar vi hållbar kemikaliehantering, säger Pär Björklund.

Pär Björklund, en av Chemgroups grundare

Bred kundbas 

Det största kundsegmentet är tillverkande industrier. Men Chemgroup jobbar allt mer mot kommunal och regional verksamhet.

– Vi har gjort ett par väldigt bra insatser tillsammans med ett par kommuner där vi har lyckats att kraftigt minska mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Ambitionen är att bredda erbjudandet ytterligare för att kunna fortsätta etablera sig hos andra segment. 

Victor Örn, VD för Pegroco Invest ser positivt på bolagets framtid.

–  De har en bred kundbas, duktiga medarbetare med hög kompetens inom området. Det finns stora möjligheter att kunna utveckla verksamheten och skapa ett bredare erbjudande till kunden. Bolagets affärsmodell är väldigt skalbar då den är systembaserad, säger Victor Örn.

Globala ambitioner 

Chemgroup planerar att i en större skala verka utanför landsgränsen. 

– Vi har börjat att följa med våra svenska kunder ut i världen med ett mycket gott resultat. Tjänsten är anpassad så att den lätt ska kunna utökas med fler språk, säger Pär Björklund och fortsätter: 

– Under 2023 kommer vi att fortsätta expansionen inom Norden och erbjuda våra tjänster även i Finland.

Nytt NAV-bolag för Pegroco

Chemgroup blir också ett nytt navbolag för Pegroco. I egenskap av största ägare ska investeringsbolaget understödja en fortsatt tillväxtresa för bolaget.

– Fokus nu blir affärsutveckling, M&A-aktiviteter och ett breddat fokus både geografiskt, organiskt och affärsmässigt, avslutar Victor Örn.

Läs mer om Chemgroup på deras hemsida.

Datum
Tags

19 januari – 2023
ChemgroupNyhet