Navigo

navigo logo

Pegroco utser ny VD

Thomas Brue tar nu över VD-posten efter Per Grunewald för Pegroco Invest AB. Per Grunewald kommer även fortsättningsvis att arbeta i bolaget med fokus på befintliga och nya investeringar.
I syfte att utveckla och stärka organisationen har styrelsen beslutat att utse Thomas Brue till ny VD

Thomas har varit med i Pegroco sedan hösten 2011 och har dessförinnan en lång bakgrund från investeringbranschen och utveckling av bolag. Per Grunewald och övriga medarbetare kommer att fortsätta arbeta i samma fulla omfattning som tidigare.
För frågor, vänligen kontakta:
Thomas Brue, VD
Direkttelefon: + 46 702 702141 E-post thomas@pegrocoinvest.com

Datum
Tags

1 november – 2014                                                                      Nyhet