Navigo

navigo logo

Pegrocos Invest – Årsredovisning för 2019

Pressmeddelande den 14 maj 2020

Pegroco Invest ABs årsredovisning inklusive revisionsberättelse för 2019 finns nu tillgänglig att ladda ner från Pegrocos hemsida: http://pegrocoinvest.com/sv/rapporter/.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För mer information

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.