Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Flexenclosure får stöd av Europeiska Investeringsbanken

Pegroco vill informera om att idag den 26 maj 2016 skickades ett gemensamt pressmeddelande ut från Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Flexenclosure:

Europeiska Investeringsbanken (EIB) har slutit ett finansieringsavtal om 7,5 miljoner euro med Flexenclosure, en specialistdesigner och tillverkare av intelligenta hybridkraftsystem och prefabricerade modulära datacenter för ICT-industrin.

Finansieringen från EIB ska användas för att öka Flexenclosures forskning- och utveckling, vilket möjliggör för bolaget att bibehålla och stärka sin ledande position på tillväxtmarknader i Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Central- och Sydostasien.

Flexenclosure har två produktlinjer – eSite, hybridkraftsystem för basstationer i områden som helt saknar eller har dåliga elnät, och eCentre, prefabricerade modulära datacenterbyggnader. Båda produktmarknaderna växer snabbt – såväl i storlek som i omfattning – och med EIBs stöd kan Flexenclosure dra full nytta av denna tillväxtmöjlighet och skala upp sin verksamhet avsevärt.

”Tillgång till tillförlitliga kommunikationsverktyg är av avgörande betydelse i varje ekonomi och samhälle i dessa dagar”, säger EIB:s Vice President Jan Vapaavuori. ”Flexenclosure erbjuder miljövänliga och innovativa lösningar för att bygga ut kommunikationssystem på tillväxtmarknader. Genom att göra det, levererar de inte bara tekniska alternativ till regioner som annars skulle ha svårt att ansluta till internet, utan stärker också basen för EU:s tillverkningsindustri och konkurrenskraften hos den europeiska ICT-industrin.”

Affären stöds av ”InnovFin” – EU-finansiering inom ramen för ”Innovators Mid-Cap Growth Finance”, som stöds finansiellt inom programmet Horizon 2020 Financial Instruments. Det är första gången ett svenskt företag får stöd inom programmet.

”Som ett innovativt cleantechbolag är vi glada över att få denna möjlighet med EIB. Det gör det möjligt för Flexenclosure att påskynda ett antal idéer som adresserar det ökade behovet av data- och telekommunikation på tillväxtmarknader”, säger Flexenclosures VD David King.

För ytterligare information, kontakta : David King, VD Flexenclosure, 
Tel:
0510 – 427 000, 
E-post:
 david.king@flexenclosure.com
Hemsida: www.flexenclosure.com

Lena Torlegård, tf presskontakt, 
Tel: 0708 87 08 78, 
E-post: lena.torlegard@springtime.nu

Tim Smit, European Investment Bank, 
Tel: +352 4379 89076 / +352 4379 21000, 
E-post: press@eib.org
Hemsida: www.eib.org/press

Om Flexenclosure
Flexenclosure är ett svenskt cleantechföretag som utvecklar och säljer innovativa produkter på några av världens snabbast växande marknader i Afrika, Asien och Latinamerika. Bolaget har etablerat en ledande position på marknaden för hybridkraftsystem till basstationer och på marknaden för prefabricerade modulära datacenter – två stora och snabbt växande marknadssegment. I kundbasen finns flera stora multinationella företag såsom IHS Towers, Millicom, MTN och Vodacom.

Flexenclosure har två produktlinjer, eSite hybridkraftsystem till basstationer och eCentre prefabricerade modulära datacenterbyggnader. Produkterna är designade för tillväxtländers specifika krav och utmaningar. Med båda produktlinjerna har Flexenclosure visat sin förmåga att leverera stora projekt i svåra miljöer och utmanande geografiska områden, såsom i Angola, Myanmar, Nigeria, Paraguay, Sierra Leone och Tchad. Nyckelfärdiga lösningar gör det möjligt för Flexenclosure att leverera snabbt, effektivt och till låg kostnad.

Om EIB
Europeiska Investeringsbanken (EIB) är den långsiktiga utlåningsinstitutionen inom Europeiska Unionen och ägs av dess medlemsstater. Banken gör långsiktig finansiering tillgänglig för sunda investeringar i syfte att bidra till EU:s politiska mål. Bara i Sverige tillgängliggjorde EIB mer än 1,6 miljarder euro i lån under 2015.

InnovFin MidCap Growth Finance 
erbjuder långsiktiga seniora, förlags- och mezzaninelån, i syfte att förbättra tillgången till finansiering främst för innovativa medelstora bolag (upp till 3 000 anställda). Lån från 7,5 till 25 miljoner euro levereras direkt av EIB.

Datum
Tags

26 maj – 2016                                                                       Nyhet