Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Mantex AB (publ) styrelseordförande delgiven misstanke om påstått brott

Pegrocos portföljbolag Mantex AB (publ), (”Mantex”) styrelseordförande, tillika styrelseledamot i Pegroco, har under tisdagen delgivits misstanke av ekobrottsmyndigheten om brott hänförligt till påstådd överträdelse rörande hantering av insiderinformation i Mantex.

Mantex har enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande med anledning av händelsen i nuläget ingen detaljerad och konkret information kring vad som ligger bakom ekobrottsmyndighetens misstanke eller eventuella konsekvenser av den påstådda överträdelsen.

Pegrocos innehav i Mantex uppgår till 3,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Mantex samt cirka 1,5 procent av Pegrocos totala portföljvärde.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Pegroco Invest, e-post: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01 eller Oscar Rolfsson, CFO, Pegroco Invest, e-post: oscar@pegrocoinvest.com, tel: 073-422 31 99.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se