Navigo

navigo logo

Pegrocos portföljbolag Mantex i viktig allians

Pegrocos portföljbolag Mantex har nyligen ingått ett omfattande distributionsavtal med det stora österrikiska ingenjörsbolaget Andritz, se mer på Mantex hemsida här. Andritz, med huvudkontor i Graz, har ca 25 500 anställda och är en världsledande leverantör av processteknik till bl.a. pappersmassaindustrin. Avtalet är en viktigt steg när nu Mantex påbörjar sin globala utrullning av sina mätsystem för pappersmassaindustrin.

Mantex utvecklar, tillverkar och säljer mätutrustning baserad på sin patenterade teknik för att med hjälp av röntgen analysera processkritiska parametrar i flöden av biomaterial i realtid. Inom pappersmassaindustrin handlar det normalt om att mäta fuktinnehåll och torrmassflödet av träflis. Analysen möjliggör feed-forwardbaserad optimerad styrning av produktionsprocesser som kan skapa produktivitetsvinster i storleksordningen tiotals miljoner kronor. Mantex, som har sitt säte i Kista, grundades 2007 och har 13 anställda.

Företaget fokuserar för närvarande på två stora applikationsområden inom processindustri; pappersmassabruk och bioenergianläggningar. Mantex produkter har under flera år pilottestats hos internationellt ledande aktörer inom dessa industrier.

Datum
Tags

25 januari – 2017                       Nyhet