Navigo

navigo logo

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

I pressmeddelandet Pegroco publicerar årsredovisning för 2020 som släpptes 2021-04-01 kl 22:45 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan:

Pegroco publicerar årsredovisning för 2020

Pegrocos årsredovisning för 2020 har publicerats på bolagets webbplats, www.pegrocoinvest.com/sv/rapporter/. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från slutet av april och kan beställas från Pegrocos hemsida på ovanstående länk.