Navigo

navigo logo

Spännande med infrastrukturprojekt ur ett jobbperspektiv”

Ett av Geogruppens pågående projekt är kärnborrning för den planerade spårvagnstunneln som ska gå från mellan Linnéplatsen och Hisingen. 

– Det är ett stort och långt tunnelprojekt som kommer att trafikeras av spårvagn, säger David Nilsson, projektledare.

Från början fanns flera olika förslag på utformning. En tidig idé som övergavs var en linbana över älven. I valet mellan en förbindelse i form av en tunnel eller en bro vann tunneln gehör, då den tar mindre mark i anspråk i anslutande områden. 

Den framtida tunneln kommer att binda ihop spårvagnstrafiken. Sträckan från Linnéplatsen till Lindholmen går via Slottsskogen, Stigbergstorget, Stenaterminalen och vidare under älven mot Lindholmen, för att sedan återigen gå över jord till Hjalmar Brantingsplatsen. Förbindelsen ska vara klar 2039.

– Göteborg är en stad som verkligen är på väg framåt. Staden har växt mycket och infrastrukturen har inte hunnit med, men nu börjar den komma ikapp, säger David, som även har erfarenheter från nya Hisingsbron och Karlatornet.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och just nu genomför Geogruppen provborrningar som ska ge en bra bild av bergets kvalitet och upptäcka eventuella sprickbildningar. 

Det handlar om 19 hål från Lindholmskajen till Slottsskogen. På plats jobbar just nu två borrare och David som projektledare med provtagningarna som ska vara klara i maj.

Borrkärnorna lämnas sedan in till geologer på Afry för analys, kartering och rapport. De tar sedan vidare beslut om dragning av tunneln. Borrdjupet är i spannet 21-111 meter. I älven blir det en sänktunnel, vilket betyder att den inte går genom berget.

”Staden har växt mycket och infrastrukturen har inte hunnit med, men nu börjar den komma ikapp”– David Nilsson

David Nilsson jobbade tidigare som sjöman på en isbrytare, stationerad i Luleå och har jobbat på Geogruppen sedan 2017. Först i närmare tre år som borrare och de senaste tre åren som projektledare med samordningsansvar.

Tiden ute på fält gav en bra förståelse för hur arbetsprocesserna ser ut och vilka steg som krävs för att slutföra uppgifterna. Som projektledare är det därför lättare att identifiera flaskhalsar och ineffektiviteter för att skapa en mer strukturerad plan för projektet. 

– Det är ett självständigt jobb där man får ta ansvar med väldigt fria tyglar. Man måste ha ett lösningsorienterat synsätt och kunna kommunicera med kunderna för att få fram resultatet som vi båda vill uppnå. 

Han fick tidigt vägledning och stöttning av erfarna kollegor under den första tiden på företaget. 

– Det gjorde att jag kände mig trygg och välkomnad in i “gänget”. Företaget gav mig förtroende i ett tidigt stadie och det gjorde att jag snabbt kunde utvecklas och växa i min roll.

Vad är den största utmaningen i projektet?

– Tillståndsprocessen är alltid speciell, med naturhänsyn och VA-planer, så planeringen är egentligen det som är mest utmanande. Själva utförandet är ganska enkelt.

Vad tänker du om att ha varit med och byggt Västlänken?

– Det är spännande att se hur det faktiskt fungerar i stora infrastrukturprojekt som andra bara hör bankande ljud av eller läser om då och då i tidningen. Det är kul att se det från ett jobbperspektiv, säger David och fortsätter:

– Många är väldigt negativa, att projektet kostar mycket. Så klart det är dyrt, men det ger också jobb för väldigt många människor.

David Nilsson 
Ålder:
28 
Bor:
Skärhamn, Tjörn. 
Familj:
Sambo och katt 
Intressen:
Spelar padel, gillar båtlivet. 
Specialitet:
Lösningsorienterad, social och ödmjuk.

Datum
Tags

17 mars – 2023
GeogruppenNyhet