Navigo

navigo logo

Succé för Nordisk Bergtekniks internutbildningar “Det har verkligen gett resultat”

Norrbottens Bergteknik, som ägs av Nordisk Bergteknik, har startat interna utbildningar inom borrning och sprängning. Detta som en del av kompetensförsörjningsstrategin men även för att bredda rekryteringsbasen.

– Att nya och erfarna medarbetare går samma utbildning är väldigt givande. Det gör också att vi säkrar att alla har samma typ av kompetens, säger Helena Sundman som är ekonomi- och HR-ansvarig på Norrbottens Bergteknik.

Norrbottens Bergteknik, som är ett dotterbolag till Nordisk Bergteknik, är ett av Sveriges ledande företag inom berghantering som har funnits mer än i 30 år.

Dokumenterade internutbildningar tog sin första form i samband med att företaget ISO-certifierades. Först ut var en borrutbildning och efter ett lyckat utfall togs nästa steg med en sprängutbildning.

De interna utbildningsprogrammen som består av en teoretisk del och en praktisk del har gjort att Nordisk Bergteknik kan säkerställa kompetensförsörjningen inom koncernen. Utbildningen är godkänd av BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, vilket ger en kvalitetsstämpel i branschen.

"Vi har fått igång en bra dialog inom företaget"

– Vi har fått igång en bra dialog inom företaget. Då man ofta jobbar på olika projekt runt om i landet är det bra att veta att man alltid kan ringa till någon, säger Helena Sundman.

Varje ny borrare får en egen handledare som är ett stöd genom alla moment. Teoridelen motsvarar en dag och det praktiska arbetet omkring sex månader. Efter att man borrat 1000 timmar och blivit godkänd utfärdas ett borrintyg.

Utmaning att rekrytera

Det har länge varit en utmaning för aktörer i branschen att rekrytera eftersom det inte finns någon ren operatörsutbildning på gymnasienivå.

En vanlig lösning är att rekrytera maskinförare från konkurrenter eller anställda från till exempel skogsindustrin. Ibland har lastbilsförare och grävmaskinister varit intresserade av att byta bransch. Då har Norrbottens Bergtekniks internutbildningar underlättat i rekryteringen.

– Det kan vara svårt att hamna hos oss direkt efter gymnasiet. Vi kände att vi ville skapa något både för de anställda, för att få en bredare kompetens, men även för nyanställda.

Att bredda kunskaperna är viktigt, inte minst för de som reparerar och underhåller maskinerna, då det förekommer flera olika maskiner av olika varumärken.

– Gruvindustrin växer, vilket är positivt, så det finns verkligen ett behov.

Helena Sundman, Ekonomichef/vVD/HR-ansvarig på Norrbottens Bergteknik.

Har ökat kännedomen om företaget

Internutbildningen har gett uppmärksamhet och ringar på vattnet.

– Många ringer och frågar, eller skickar in ansökningar. Det verkar vara väldigt efterfrågat. En del känner till branschen och har också sett oss när vi varit ute på jobb.

Ger nytta för koncernen

Kunskapen har redan kommit till nytta för koncernen i stort.

Kristoffer Malmin (borrning) och Dan Vindegard (borrning och sprängning) har bidragit stort i att ta fram utbildningen.

– Borroperatören Kristoffer Malmin som var med och var utbildningsledare för borrutbildningen ska även köra utbildningen på Protek, där han nu är arbetsledare.

Protek förvärvades av Nordisk Bergteknik i december 2020 och är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin.

Vad är viktigt att tänka på när man genomför internutbildningar?

– Låt det ta tid att få fram grundmaterialet och var noga med att hitta en lämplig tidpunkt eftersom det tar tid från produktionen. Vi hittade en modell som fungerar bra och som även hela koncernen har nytta av framåt, avslutar Helena Sundman.

Datum
Tags

4 december – 2023