Navigo

navigo logo

Transformativt år i omvälvande tid

2023 blev ett framgångsrikt år för Navigo, trots en turbulent omvärld. Flera förvärv har gjort företagsgruppen mer diversifierad och lönsam där substansvärdet per aktie ökat 16 procent. Under året noterades också stamaktien på First North Premier.

– Det har varit ett löfte och en ambition sedan länge att notera stamaktien. Det känns bra att vi nu har levererat på det löftet, säger CFO Oscar Rolfsson.

Det blev också startskottet för en ny fas i byggandet av varumärket och företagsbyggandet med navbolagen för att lättare synliggöra de värden som skapas i företagsgruppen.

Positioneringen med den framgångsrika affärsmodellen och strategin att bygga navbolag har också förstärkts genom namnbytet till Navigo Invest.

CFO Oscar Rolfsson.
Strategichef Robert Malton.

– Det blir ett tydligare varumärke som känns både modernt och i linje med vår affärsidé, säger strategichef Robert Malton och tillägger:

– Navigo signalerar bolagets kärnvärden, att Navigo bygger Navbolag, finns till för entreprenörer och vårt historiska arv som investeringsbolag med bas på Västkusten.

Flera betydande förvärv har skett under året. Ett av dem är navbolaget Chemgroup. Redan samma år uppnådde Chemgroup en milstolpe genom tilläggsförvärvet av Sisource, vilket har breddat erbjudandet och stärkt marknadspositionen inom smart kemikaliehantering.

– Bolagen kompletterar varandra väl och vi såg både affärsmässiga och organisatoriska synergier, säger Navigos vd Victor Örn.

Köpet av Vinga, ett ledande finansieringshus i Västsverige, ligger rätt i tiden då efterfrågan på finansiering och refinansiering bland små- och medelstora bolag har ökat. Detta har även stärkt finansieringsmöjligheterna för moderbolaget i stort. Vinga har också etablerat ett nytt affärsområde inom Wealth management som bygger vidare på Vingas expertis inom räntemarknaderna.

"Ser med försiktig optimism fram emot 2024"

Även befintliga innehav som Calormet och Nordisk Bergteknik har sett en god tillväxt och lönsamhet trots utmanande marknadsförhållanden.

Sammantaget har Navigo under året lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt med en till stora delar ny portfölj som bas. Under året har man även skärpt det finansiella målet från en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år. 

 

Vd Victor Örn.

Sammantaget ser Navigo med försiktig optimism på 2024.

– Vår ambition är att över tid skapa konkurrenskraftiga värden. Tack för ert engagemang, skriver Victor Örn i vd-ordet.

Datum
Tags

22 april – 2024