Navigo

navigo logo

Vinga finansierar Patriams första hybridobligation

Patriam har förvärvat en fastighet på Kungsholmen i Stockholm. I samband med detta emitterade fastighetsutvecklaren en hybridobligation på 65 miljoner kronor, strukturerad av Vinga.
– Responsen från investerarna har varit god och detta mycket tack vare Patriams fina historik, säger Johan Bergström, Vice President på Vinga Corporate Finance.

Fastighetsutvecklaren Patriam fokuserar på att förvärva fastigheter i attraktiva lägen i Stockholms storstadsområde och denna gång köptes Fågelbärsträdet 12 på Kungsholmen.
Vinga har arbetat med Patriam sedan 2020 och har hittills bistått med mer än 1 miljard kronor i olika kapitalresningar och strukturer, både på koncern- och
projektnivå.

– Det gjorde det naturligt att utveckla produktutbudet med en för våra investerare välkänd emittent, som vi har haft ett långtgående samarbete och mycket tät kontakt med, säger Johan Bergström.

"Responsen från investerarna har varit god"

“Attraktiv lösning”

En hybridobligation bokas som eget kapital på balansräkningen vilket ger bättre
möjligheter vid ytterligare finansiering. En hybridobligation på projektnivå kan också
öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att få byggkreditiv från traditionell bank.

– Detta då hybridobligationen inte kan accelerera en default. Då behövs heller inget
intercreditoravtal, vilket annars kan skapa problem för bankerna, förklarar Johan
Bergström och tillägger:

– Därför tror jag att detta kan vara en attraktiv lösning för fler fastighetsutvecklare,
även om räntesatsen är högre än för en mer traditionell förvärvsfinansiering.

Analyserar och eliminerar risker i projekten

Vilka är era förhoppningar och förväntningar för Patriam och deras projekt efter denna framgångsrika finansieringsrunda?

–  Vi har stor tilltro till Patriam och deras organisation. Bolaget har visat att de
hanterar alla faser, från förvärv till byggnation och försäljning. De arbetar mycket
proaktivt med att analysera samt eliminera risker tidigt i projekten och de har god
marknadskännedom gällande priser och områden. De har också en uttalad strategi
att endast förvärva mindre projekt i attraktiva lägen med god vinstmarginal, säger
Johan Bergström.

“Förhoppningar om fler liknande förvärv”

– Patriam har även visat att de har väldigt god kontroll under produktionsfasen vilket
gör att den risk som kvarstår är försäljning. Vi har stora förhoppningar att Patriam
kommer att göra fler liknande förvärv där vi kan bistå med finansieringen.

Formellt är hybridobligationen utgiven av dotterbolaget Patriam Kungsholmen AB
genom en efterställd evigt löpande hybridobligation. Obligationen har en årsränta på
20 procent och återbetalning väntas ske 20 månader efter emissionen.

Utöver Vinga Corporate Finance som finansiell rådgivare har Roschier Advokatbyrå
AB agerat juridisk rådgivare i transaktionen medan SIP Nordic Fondkommission varit
arrangör. Obligationerna kommer att registreras genom Euroclear Sweden.
Vinga har varit tidiga med att finansiera projekt inom förnybar energi och grön
finansiering.

– Det är ett segment som vi fortsätter att utveckla, både med befintliga och nya
emittenter. Patriam var tidigt ute med en hållbarhetsprofil och har haft hållbarhet
som en grundsten sedan bolaget grundades 2015. Patriam var också först med att
certifiera sin obligationsemission grön genom Climate Bonds Initiative, en
organisation som Vinga varit partner till sedan 2018, avslutar Johan Bergström.

Datum
Tags

26 juni – 2024