Navigo

Vinga spår rekordhet svensk högräntemarknad 2024

När Vinga Group höll sin kapitalmarknadsdag i Stockholm presenterade sig flera bolag och projekt i intressesfären. Den svenska och nordiska högräntemarknaden ger just nu en extraordinär överavkastning jämfört med europeiska och amerikanska alternativ. 2024 spås bli ett nytt rekordår för emissioner av företagsobligationer.

Räntespecialisten Vinga har bistått företag med att strukturera företagsobligationer och möjliggöra direktlån i över ett årtionde. Intresset för företagsobligationer som ett sätt att finansiera sin verksamhet har stigit de senaste åren.

– För 3-4 år sedan fick man ofta frågan, hur kan bolag låna så dyrt? Men när räntorna nu har stigit så är läget ett helt annat, säger Tom Olander, moderator på kapitalmarknadsdagen. Han är även grundare för JOOL Group, som sedan i fjol är huvudägare i Navigo Invest med ett 40-procentigt innehav. Vinga är ett av flera navbolag i Navigo Invest.

"2024 kan bli ett nytt rekordår"

Vinga har sedan tidigare även startat en högräntefond och nyligen etablerade bolaget ett nytt verksamhetsområde inom diskretionär förmögenhetsförvaltning, som bygger på bolagets styrka inom räntesegmentet. Hittills har Vinga genomfört runt 220 transaktioner om totalt 19 miljarder kronor, till en genomsnittsränta på 11 procent. Vinga var också en av de första att ge ut gröna obligationer till tillväxtbolag, bland annat till Gigasun (fd. Advanced Soltech) som också presenterade sig på kapitalmarknadsdagen.

Andra bolag som presenterade sig under evenemanget var sparplattformen Hubins, investeringsbolaget Navigo Invest, Dahlgren Capital samt fastighetsbolagen Patriam Invest, NPV Group, Gefion Group och Sehlhall. Bland deltagarna fanns även flera bolag med fokus på energi och hållbarhet, såsom Recap Energy, Trivebo Energy och WA3RM.

Partnern World Childhood Foundation presenterade sig också under kapitalmarknadsdagen. Evenemangets avslutningstalare var den f.d. moderate finansministern Anders Borg, som för övrigt är ordförande i fastighetsutvecklaren Sehlhall, som skapar och förvaltar omsorgsfastigheter.

“Ingen högkonjunktur 2025”

Stefan Westfeldt, huvudansvarig portföljförvaltare med 24 års erfarenhet av aktiv förvaltning, kommenterade makroläget. Han ser tecken på att den globala ekonomin sannolikt kommer att skjuta fart.

– Men jag tror inte att vi kommer in i en högkonjunktur 2025. Den amerikanska statsskulden är för stor och bromsar. Samtidigt har vi en inflationsproblematik som gör att Riksbanken inte kan sänka den svenska styrräntan så mycket som vissa bedömare tror.

2023 var det näst bästa emissionsåret hittills på den nordiska högräntemarknaden, enbart slaget av 2021. Fjolårets tillväxt skedde trots att fastighetssektorn genomgick ett stålbad och inte var närvarande bland emittenterna.

Stefan Westfeldt, huvudansvarig portföljförvaltare på Vinga Asset Management.

“Strukturell tillväxt för högränteobligationer”

– Vi ser en strukturell tillväxt och jag tror 2024 kan bli ett nytt rekordår. När fastighetsbolagen är tillbaka och emitterar så bör man ha exponering mot denna marknad, konstaterar Stefan Westfeldt.

Yielden (earnings yield) på S&P 500 är för närvarande cirka 4 procent. Investment grade-obligationer ger en procentenhets högre yield än så, medan den nordiska högräntemarknaden ger mer än dubbelt så hög yield.

Högränteobligationer i Norden avkastar för närvarande över 10 procent, vilket innebär en väsentlig premie jämfört med Europa och USA, vars yield är 6,4 respektive 7,8 procent.

– Den nordiska högräntemarknaden, även den svenska, brukar ha en premie på 1,5 procent, men är just nu dubbelt så hög. Det är ett ypperligt tillfälle att gå in i nordiska högräntepapper.

Värt att lyfta fram är att Sverige är ett av endast nio länder i världen som har AAA i kreditbetyg hos samtliga ratinginstitut.

“Räntemarknaden har blivit en konkurrent till aktiemarknaden”

– Den nya räntemiljön har gjort att obligationer har blivit en formidabel konkurrent till aktier. Sett till yielden på S&P 500 minus tioårsräntan så har börsen inte har sett så dyr ut sedan IT-kraschen. Räntemarknaden har blivit attraktivare och här kommer stora pensionsförvaltare att skifta över pengar till ränteplaceringar, något vi redan sett att de börjar göra, säger Stefan Westfeldt

Som erfaren förvaltare lyfter han fram det mönster som setts bland annat i samband med tidigare kriser.

– Innan en kris går ofta aktiemarknaden bättre än högräntemarknaden, men efter en krisperiod brukar high yield gå bättre än aktier. Aktiemarknaden brukar ha inställningen att “allt går till himlen”, men räntemarknaden är alltså inte riktigt med på det, säger Stefan Westfeldt och sammanfattar:

– Jag tror att det kommer upprepas igen att högräntemarknaden överpresterar aktiemarknaden.

Vingas högräntefond på nytt ATH

Högräntefonden Vinga Corporate Bond bröt nyligen all time high.

– Vi har haft en tuff period bakom oss som alla andra, när inflationen sköt fart och marknaden hade ett svagt 2022, men vi var aldrig rädda för ett scenario med recession utan har i stället adderat risk under 2023. Vi ligger i täten i uppgångsligan.

Av 98 konkurrenter på Morningstar ligger Vinga Corporate Bond just nu på andra plats.

– Det visar att vi kan leverera på vår investeringsstrategi.

Datum
Tags

11  mars – 2024