Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB – etablerar..

Pegroco Invest AB har idag förvärvat en majoritetspost i Geogruppen i…